Vinohradská nemocnice má centra excelence

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FNKV, Vinohradská nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Fakultní nemocnici Královské Vinohrady status vysoce specializovaných center pro léčbu cerebrovaskulárních a onkogynekologických onemocnění.

Nemocnice je do konce roku 2017 centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče a do roku 2020 je centrem vysoce specializované onkogynekologické péče.

„Udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče znamená potvrzení vysoké kvality péče o ženy s nádorovým onemocněním, kterou vinohradská nemocnice dlouhodobě poskytuje. Statut je zároveň zárukou této úrovně i pro léta budoucí a uznáním nejen špičkové mezioborové spolupráce mezi klinikami, ale rovněž oceněním práce kolektivu lékařů, sestřiček a dalšího personálu,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNKV a 3. LF UK Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Ohodnoťte tento článek!