Vít: Česko ptačí chřipku nepodceňuje

Vláda a bezpečnostní rada státu projednaly pandemický plán, tedy plán pro případ, že by se celosvětově rozšířila epidemie chřipky. Je v něm přesně stanoveno co, kdo, kdy a jak udělá, aby následky byly co nejmenší…

Ptačí chřipka je už doslova na hranicích České republiky. Očekává se, že s jarem tak, jak budou přilétat tažní ptáci z teplých krajů, bude i do ČR zavlečena. Je to jen otázka času.

Veterináři již udělali řadu opatření a na možnou epidemii se chystají i hygienici a lékaři.

Vláda a bezpečnostní rada státu projednaly pandemický plán, tedy plán pro případ, že by se celosvětově rozšířila epidemie chřipky. Je v něm přesně stanoveno co, kdo, kdy a jak udělá, aby následky byly co nejmenší. Onemocnět v ČR může 2 až 5 miliónů lidi, tedy polovina národa.

„Dosud se nikde neprokázal přenos viru H5N1, tedy ptačí chřipky z člověka na člověka, což je podmínkou epidemie. Vždy se virus přenesl pouze z nemocného ptáka na ošetřovatele a to ještě v místech, kde jsou chovy drůbeže tak bezprostředně propojeny s obyvateli, že jsou v denním trvalém styku. Je to například v jihovýchodní Asii,“ řekl Právu hlavní hygienik republiky Michael Vít.

„Přesto ptačí chřipku nepodceňujeme a odpovědně se na ni připravujeme. Není třeba ale kvůli ní panikařit,“ sdělil Vít. Ve světě dosud na ptačí chřipku zemřelo zhruba sto lidí z 200 nakažených.

Denní konzultace v rámci Evropské unie

Podle Víta Česká republika denně monitoruje situaci v rámci členských států Evropské unie a denně se konzultuje společný postup.

Odborníci z Bruselu nepochybují totiž, že chřipka se postupně rozšíří na všechny země Evropské unie. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu chorob je riziko masové nákazy domácí drůbeže v Evropě nadále slabé.

Zásoby antivirotik se zvětší

Česká republika má nyní k dispozici 650 000 balení antivirotika Tamiflu a letos ho nakoupí ještě dalších 600 000 dávek. V roce 2007 pak přibude dalších 800 000 balení.

Znamená to, že tento přípravek by v prvních hodinách masového napadení virem H5N1 mohla dostat pětina národa. Byli by to hlavně lidé, kteří zajišťují chod státu, například energetici, zdravotníci a další.

Vakcína by se začala vyrábět až v okamžiku propuknutí chřipkové pandemie. To ale zatím nehrozí. Stát má zajištěno už nyní asi 2,5 miliónu dávek a o další dávky jedná s výrobci tak, aby vakcína byla nejméně pro dvě třetiny obyvatel.

Ti by ji dostali zřejmě zadarmo, protože by to byli opět lidé, kteří zajišťují chod státu, děti a mladiství anebo lidé nemocní, kteří trpí některými chronickými chorobami. Zbylých 40 procent občanů, kteří by vakcínu chtěli, by si ji zřejmě muselo zaplatit.

Předpokládá se, že chřipkou by mohlo onemocnět dva až pět miliónů lidí, tedy polovina národa. Očkování by pak zabránilo šíření infekce.

Zatím jen veterinární záležitost

Ptačí chřipka je zatím pouze veterinární záležitost, protože se šíří hlavně mezi ptáky a drůbeží. Proto Ústřední nákazová komise ČR zakázala výstavy drůbeže, chovatelé nesmějí drůbež chovat ve volném výběhu, aby se nenakazila trusem tažných ptáků, kteří ptačí chřipku přenášejí.

Zároveň se velice přísně kontroluje maso, které jde na trh a jsou zakázány dovozy drůbežího masa z oblastí, kde se ptačí chřipka vyskytla.

Chovatelé také musejí hlásit veterinární správě pokles příjmu potravy u drůbeže o více než 20 procent, pokles v produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a úmrtnost drůbeže vyšší než tři procenta týdně. To by totiž mohly být znaky ptačí chřipky.

Pandemický plán se upřesní

Stát už před několika lety přijal pandemický plán, tedy plán pro případ, že by se chřipková epidemie rozšířila do celého světa. Ten stanovuje co kdy, kdo a jak udělá, aby se zabránilo epidemii.

Součástí by bylo uzavření škol a zrušení všech akcí, kde se shromažďuje více osob.

Samozřejmostí by byla spolupráce zdravotnictví, bezpečnosti i armády a vyčlenění nemocnic, které by ošetřovaly postižené.

Jak informoval hlavní hygienik Prahy Vladimír Polanecký, který je i spolutvůrce národního pandemického plánu, občané budou informováni jak se mají chovat v případě vypuknutí pandemie. Ministerstvo zdravotnictví připraví manuál, který budou mít k dispozici hejtmani, aby své obyvatele informovali.

Podle hlavního hygienika Víta ptačí chřipka aktuálně v České republice zatím nehrozí a lidé se přenosu na člověka obávat nemusejí.

„Přesto doporučuji obezřetnost a opatrnost. Pokud někde někdo uvidí uhynulého ptáka, nedotýkat se ho a okamžitě to nahlásit veterinární správě,“ uzavřel Vít.

Právo

Ohodnoťte tento článek!