Vizitka nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Motolská nemocnice, kterou Ludvík řadu let řídí, je největší zdravotnické zařízení v zemi, ročně hospodaří se zhruba 7,8 miliardy korun. Za rok 2015 vykázala zisk téměř tři miliony korun.

Miloslav Ludvík

Datum a místo narození: 5. září 1963, Praha

Vzdělání: vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na Fakultě obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze (1987), později i práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1995); má titul MBA z Prague International Business School (2003)

Dosavadní funkce: ředitel Fakultní nemocnice v Motole (od 2000), zastupitel hlavního města Prahy (od 2002), předseda finančního výboru pražského magistrátu (od 2014), zastupitel a radní Prahy 13 (od 2014)

Působení v politice: od roku 1990 je členem sociální demokracie, před dvěma lety vedl pražskou kandidátku strany v komunálních volbách; od prosince 2014 je předsedou pražské organizace strany, je také členem předsednictva strany (s poradním hlasem)

Kariéra: začínal ve farmaceutickém průmyslu, nejprve v podniku Spofa (1987-1988), poté se věnoval obchodu s léky v Chemapolu (1989-1991), mezi roky 1991 a 1994 působil v české pobočce britské farmaceutické firmy Wellcome East Europe, poté vedl českou pobočku kanadské společnosti Apotex; před nástupem do čela motolské nemocnice byl v letech 1998-1999 výkonným ředitelem firmy ČS Factoring, která se věnuje správě pohledávek

Rodina: ženatý, má tři dcery

Ostatní:

– V únoru 2011 vzbudilo pozornost video, které se objevilo na internetu a na kterém Ludvík mluvil o korupci při výběrových řízeních a významných pacientech neboli „kuliších“, díky nimž nemocnice prý dostává také peníze. Následně provedlo ministerstvo zdravotnictví v Motole kontrolu veřejných zakázek, která ale nezjistila žádná závažná pochybení. Ludvík také řekl, že záznam byl účelově sestříhán, únikem nahrávky se zabývala i policie, případ v září 2011 ale odložila.

– Motolská nemocnice, kterou Ludvík řadu let řídí, je největší zdravotnické zařízení v zemi, ročně hospodaří se zhruba 7,8 miliardy korun. Za rok 2015 vykázala zisk téměř tři miliony korun.

Vizitka nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka
Ohodnoťte tento článek!