Vláda asi odmítne normu hnutí ANO k elektronizaci zdravotnictví

Elektronická komunikace s lékařem

Patrně nesouhlasné stanovisko vlády dostanou zákonodárci k předloze skupiny poslanců hnutí ANO, jež by měla v praxi umožnit vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

Kabinet by měl poukázat podle podkladů pro jeho středeční schůzi zejména na finanční dopady normy na státní rozpočet i na provozovatele zdravotních služeb. Návrhem samostatného zákona by také vzniklo Národní centrum elektronického zdravotnictví, jež by mělo na starosti zejména koordinaci činností v této oblasti a strategické materiály.

Návrh zákona řeší nejakutnější legislativní nedostatky v elektronizaci zdravotnictví, stojí v důvodové zprávě. Nynější právní úprava podle autorů předlohy v čele s předsedou sněmovního zdravotnického výboru Rostislavem Vyzulou brání nasazení technologií, které by zkvalitnily péči o pacienty, snížily zdravotnickým pracovníkům administrativní zátěž a přinesly by taky úspory.

Norma by podle předkladatelů umožnila digitalizaci nynější zdravotnické dokumentace a výměnu dat. Zajistila by také minimální standardy zabezpečení zdravotnické dokumentace, která by byla vedena v elektronické podobě. Podle vládních legislativců však nepojímá elektronizaci zdravotnictví celkově.

„Obsahuje pouze dílčí úpravu spočívající ve vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, ovšem již neupravuje další, na to navazující otázky, například v souvislosti s likvidací listinné zdravotnické dokumentace převáděné do elektronické podoby,“ napsali v předběžném stanovisku.

Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna schválila normu zrychleně už v úvodním kole. Navzdory tomu je ale spíše nepravděpodobné, že by dolní komora stihla předlohu projednat do podzimních voleb.

Ohodnoťte tento článek!