Vláda asi odmítne obnovit dětské praktiky jako obor vzdělávání

*pediatrie, dítě, lékař

Opoziční ODS asi neuspěje u vlády s návrhem na obnovu praktického lékařství pro děti a dorost jako základního oboru specializačního vzdělávání.

Kabinet se podle předběžného stanoviska pro středeční schůzi odvolá na dřívější praxi ve vzdělávání lékařů a uvede, že díky sloučení oboru s pediatrií by mohl počet dětských praktiků i růst. „Od jednotného specializačního vzdělávání v oboru pediatrie vláda očekává rozšíření okruhu plně způsobilých lékařů, kteří se v případě zájmu budou moci stát tímto registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb, a budou tak zajišťovat kvalitní ambulantní péči o děti,“ stojí v podkladech pro ministry.

ODS předlohou reagovala na nedávnou schválenou novelu o vzdělávání lékařů, jež obory opět spojí. Podle občanských demokratů k tomu není důvod. „Péče o děti v primární péči se významně liší od léčby, která probíhá na lůžkových odděleních nemocnic a klinik,“ uvedli předkladatelé v čele s Bohuslavem Svobodou v důvodové zprávě. Samostatný obor dětský praktik podle nich odpovídá potřebám soustavě péče, jež klade důraz na primární péči a prevenci.

O praktickém lékařství pro děti a dorost propukla mezi poslanci při projednávání minulé novely debata. Kritici zrušení samostatného oboru tvrdili, že změna není dostatečně zdůvodněná a že současný stav je funkční. Jejich oponenti zase poukazovali na to, že norma praktické lékaře pro děti a dorost nezruší, jen budou mít společný obor s pediatry. Jde v tomto směru hlavně o prostupnost mezi ambulancemi a nemocnicemi.

V návrhu ODS by prostupnost zajistil kvalifikační kurz. Podle vládních legislativců se tím dostává do rozporu s evropskou směrnicí, která vyžaduje diplom o specializaci.

Rozhodnutí o novele bude na zákonodárcích. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Je ovšem poměrně nejisté, že se poslanci do konce volebního období k projednání normy dostanou.

Ohodnoťte tento článek!