Vláda bude proti zrušení stropů pro odvody zdravotního pojištění

Návrh poslanců opoziční KSČM na zrušení stropů u odvodů na zdravotní pojištění asi nezíská souhlas vlády. Kabinet, jenž projedná předlohu ve středu, v návrhu stanoviska uvádí, že strop vzhledem k jeho výši nenarušuje princip solidarity. Jeho zrušení by prý příjmy veřejného zdravotního pojištění nijak zásadně nezvýšilo.

Odstranění horní hranice, od níž už se pojistné neodvádí, požadují komunisté dlouhodobě. Stejný návrh předložili ve sněmovně už před třemi lety. Poslanci o něm ale do voleb nerozhodli.

Návrh ruší maximální vyměřovací základ pro všechny skupiny pojištěnců, tedy i pro osoby samostatně výdělečně činné. KSČM tvrdí, že stát by takto živnostníky podporovat neměl.

Kabinet v předběžném stanovisku poukazuje i na legislativní nedostatky novely. Označuje ji dokonce za „zmatečnou“.

Stanovisko ministrů není pro zákonodárce závazné. O předloze rozhodne parlament; předpokládá se, že ji koalice ve sněmovně zamítne.

Přesáhne-li v roce úhrn vyměřovacích základů strop, neplatí zaměstnanec ani jeho zaměstnavatel v tomto roce pojistné z částky, která přesahuje maximální základ. Strop původně představoval 48násobek průměrné mzdy, později ho zákon zvýšil na 72násobek.

Ohodnoťte tento článek!