Vláda bude rozhodovat o návrhu zdravotního pojištění pro cizince

Nový návrh, který upravuje zdravotní pojištění přistěhovalců ze zemí mimo EU v Česku, se možná bude předělávat. Vládě to doporučila její legislativní rada. Podle ní by povinné pojištění cizinců neměly upravovat novely nynějších zákonů, ale samostatná norma. Podpořila ji i analýza ministerstva vnitra.

Kabinet se k projednávání úpravy zdravotního pojištění migrantů vrací po dvou týdnech.

Na návrhu novel cizineckého zákona a normy o zdravotním pojištění spolupracovaly resorty vnitra, zdravotnictví a financí. Podle předlohy by cizinci ze zemí mimo EU, kteří v ČR žijí dlouhodobě, dál neměli mít přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a museli by se pojistit u komerčních pojišťoven. Ty by s nimi musely pojistku uzavřít. Kryla by péči, která se hradí z veřejného pojištění. Vláda předlohu dostala se 116 vážnými výhradami. Měl je například ministr pro lidská práva, další ministerstva, ombudsmanka i asociace pojišťoven.

Podle vládní legislativní rady nová pasáž o pojištění narušuje koncepci cizineckého zákona, který má upravovat vstup cizinců na české území, pobyt a vycestování. Vládní legislativci kabinetu doporučili návrh novel neschválit a nechat vypracovat samostatný zákon o povinném zdravotním pojištění cizinců. Ministerstvo vnitra, které mělo věc posoudit, souhlasí. Podle něj by měl novou normu připravit resort financí. Ten s tím nesouhlasí.

Migranti ze zemí mimo EU mohou mít nyní veřejné zdravotní pojištění tehdy, pokud v ČR mají trvalý pobyt či jsou zaměstnanci české firmy. Veřejný systém je i pro zahraniční vědce, kteří v zemi dlouhodobě působí, azylanty a některé děti do dvou měsíců po narození. Mít ho nemohou třeba podnikatelé, studenti, manželé, manželky či potomci migrantů. Ti musejí uzavírat komerční pojištění. Podle novel by z veřejného zdravotního pojištění měli vypadnout žadatelé o azyl a ochranu, lidé s udělenou mezinárodní ochranou, děti vědců a také narozené děti cizinců. Péči by hradilo ministerstvo zdravotnictví. Dosud peníze do zdravotního pojištění posílal resort financí.

Pojišťovny, které by s cizinci uzavíraly pojistky, by musely být členem kanceláře pojišťoven. Tato profesní organizace by vytvářela a spravovala garanční fond, do něhož by plynuly členské příspěvky a výnosy z investování. Dohled by měla Česká národní banka. Za neplnění povinností by pojišťovnám hrozila pokuta až 20 milionů. Komerční pojištění by krylo takovou péči, jaká se platí z veřejného systému. Podle autorů mají novely omezit počet cizinců bez pojištění a zabránit „zdravotní turistice“.

Výhrady k novele má ombudsmanka, akademici i zástupci nevládních organizací. Podle nich by i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí, měli mít veřejné zdravotní pojištění. Podle expertů na migraci by do systému spíš přispívali, než by z něj čerpali. Ministerstvo zdravotnictví je proti, podle něj by to narušilo stabilitu systému.

Na konci března v Česku žilo 473.500 cizinců, z nich 265.400 trvale. Velká část lidí ze zahraničí pochází ze států EU.

Ohodnoťte tento článek!