Vláda odložila opatření proti chřipce

Vláda ve středu odložila jednání o plánu proti pandemii chřipky. „Nejde o žádné faktické výhrady, pouze o formulační nedostatky. K materiálu se vrátí za týden,“ vysvětlil Michael Vít, hlavní hygienik republiky. Neupřesnil však, o jaké formulační nedostatky šlo…

Tímto nedostatkem měla být pouhá slovíčka. V plánu je totiž u některých bodů uvedeno, že odpovědnost za jejich plnění má ministerstvo financí.

Vzhledem k tomu, že jde o plán vlády proti pandemii chřipky, mají být tato slova změněna na odpovědnost vlády.

Vít potvrdil, že jakmile vláda tento pandemický plán schválí, ministerstvo zdravotnictví uzavře s výrobcem antivirotik smlouvu tak, aby stát měl dostatek těchto léků pro všechny rizikové skupiny a byl schopen zajistit jejich ochranu.

Přednostně 1,8 miliónu

Jak již jsme informovali, v pandemickém plánu je vytipováno 1,8 miliónu nejvíce ohrožených lidí.

Jsou to nejen malé děti, senioři, diabetici, kardiaci, chroničtí a onkologičtí pacienti, ale také lidé, kteří zajišťují chod státu, např. zdravotníci, policisté, hasiči, pracovníci dopravy a další. Ti by antivirotika dostávali přednostně.

Pandemii chřipky, v případě, že by vypukla a byla světovou, by musely čelit všechny státy. Než by se vyrobila vakcína, trvalo by to přibližně tři až šest měsíců, a do té doby by lidé dostávali právě antivirotika.

Že je situace skutečně vážná, ukazuje i rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která na 11. listopadu svolala do Ženevy konferenci výrobců vakcín proti chřipce. Má se dohodnout rychlejší výroba případného pandemického séra.

V Česku se zatím každoročně nechává očkovat proti chřipce jen sedm procent obyvatel, což je velmi málo. V zemích Evropské unie je proočkovanost 22 procent.

Chřipka může způsobit vážné komplikace, zejména plicní. Každoročně právě na tyto komplikace v ČR umírá přes tisíc obyvatel.

Právo

Ohodnoťte tento článek!