Vláda podpořila návrh zákona o prekurzorech drog

Seznam látek, které stát pokládá za návykové, by měl v budoucnu vycházet formou nařízení vlády. Kabinet souhlasil se zákony týkajícími se drogové problematiky, které připravilo ministerstvo zdravotnictví.

Novinářům to po jednání vlády řekl premiér Petr Nečas (ODS). Změny umožní, aby stát měl možnost zakročit, pokud se na české drogové scéně objeví nová syntetická či jiná droga.

„Smyslem je praktická změna,“ poznamenal předseda vlády. Zdůraznil, že nyní se rychle objevují nové a nové látky, které jsou používány při výrobě omamných nebo psychotropních látek, a je legislativně velmi složité vždy rychle změnit zákon, který je definuje. „Bude to mít i vazbu na práci policie, která tak bude moci stíhat výrobu a distribuci takové látky, případně obchodování s těmito prekurzory drog,“ vysvětlil Nečas.

Ministerstvo chce prostřednictvím nového zákona o prekurzorech drog a novelou zákona o návykových látkách a souvisejících norem také omezit dostupnost červeného fosforu, který je zneužíván k výrobě metamfetaminu.

Doposud byla oblast upravena jedním zákonem, nově by se měla rozčlenit právě do dvou norem. Nový zákon o prekurzorech drog, se týká chemikálií sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek.

Novela zákona o návykových látkách má profilovat Českou republiku jako zemi, která pěstuje mák setý primárně pro potravinářské účely, nikoli pro produkci surovin na výrobu opiátů. Omezuje proto pěstované odrůdy. Upravuje také oblast léčivých přípravků s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, protože jejich úprava je z požadavků evropské legislativy vyňata.

Zákon o prekurzorech drog vznikl na základě zkušeností evropské legislativy. Zákon zavádí novou kategorii látek nazvanou výchozí a pomocné látky. V současném návrhu se jedná o červený fosfor, gama butyrolakton a 1,4-butandiol. Seznam látek má být v budoucnu rozšiřován v závislosti na aktuální drogové situaci.

Odborníci vytypovali do seznamu látky, které jsou v České republice často zneužívány k nelegální výrobě drog. Pro lidi, kteří s nimi pracují, zavádí zákon nové povinnosti, například registraci u ministerstva zdravotnictví či zákaz dodávat je nepodnikajícím fyzickým osobám. Aktuálně by se tak měl řešit problém červeného fosforu.

Ohodnoťte tento článek!