Vláda posvětila Hegerovi další balík reforem

Leoš Heger

Vláda včera podle očekávání jednohlasně schválila i další balík zdravotnických reforem. Hegerův reformní triptych tvoří zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě.

V případě, že vládou schválené normy projdou parlamentem, změní se způsob poskytování a financování zdravotní péče. Poskytovatelé i pacienti získají nejen nová práva, ale i povinnosti.

Nové normy by měly být předloženy poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi 12. a 13. července, novinářům to včera na tiskové konferenci oznámil premiér Petr Nečas. Poslaneckou sněmovnou prošla již takzvaná malá novela zdravotnictví, která v současnosti čeká na projednání v senátu.

Opozice již avizovala, že reformu vrátí sněmovně. Výrazná sněmovní převaha koalice však nejspíš přehlasuje senátní veto, s čímž počítá nejsilnější opoziční strana ČSSD a už se připravuje na možnost podání ústavní stížnosti.

Zákon o zdravotních službách

Jako hlavní zastřešující zákon z trojice nových norem je vnímán zákon o zdravotních službách, který podle Hegera definuje a popisuje strukturu zdravotní péče, stanoví pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací či řešení stížností na poskytování zdravotních služeb.

Zákon však také zavádí zdravotníky obávané sankce za nedodržování pravidel týkajících se především porušování práv pacientů. Nově budou zdravotníkům a zdravotnickým zařízením hrozit finanční postihy až do výše 1 milionu korun.

Na tuto část zákona reagovali lékaři pravděpodobně nejemotivněji. V internetových diskuzích nejčastěji poukazují na neadekvátní výši jednotlivých sankcí, která může být především pro soukromé lékaře likvidační, a to za často poměrně drobné chyby neohrožující život pacienta.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě má stanovit nové podmínky pro její poskytování. Upravuje také práva a povinnosti záchranářů a poskytovatelů akutní lůžkové péče. Dále řeší dostupnost záchranné služby.

Dojezdová doba záchranky by podle plánu neměla přesáhnout 20 minut a ministerstvo odhaduje, že by tento interval mohl být v 95 procentech skutečně dodržen. Případné prodloužení doby dojezdu se předpokládá například v horských oblastech, naopak ve městech by mohla být doba dojezdu kratší.

Pro optimalizaci dostupnosti se počítá se vznikem 40 nových stanovišť záchranné služby. Dále se mění způsob financování, které se dotýká především poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovými skupinami. To má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Provozní náklady jednotlivých stanovišť budou hrazeny z rozpočtů krajů.

Zákon o specifických zdravotních službách

Návrh upravuje řadu specifických oblastí zdravotních služeb, které podle ministra Hegera vyžadují specifickou právní úpravu. Jedná se například o sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví u transsexuálů, asistovanou reprodukci apod.

Norma se věnuje i ochrannou léčbou a lékařskou posudkovou činností, jejíž současná úprava je podle ministerstva taktéž nedostatečná.

Vláda posvětila Hegerovi další balík reforem
Ohodnoťte tento článek!