Vláda projedná spolupráci českých a rakouských záchranek

České a rakouské záchranky by měly spolupracovat při výjezdech k pacientům v sousední zemi. V akutním případě by mohli k pacientovi na české straně vyjet rakouští záchranáři, kteří k němu mají ze své základny blíže než česká sanitka, a naopak.

Zakotvuje to Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnická záchranné služby, jejíž návrh má v pondělí na programu vláda. Text má ČTK k dispozici. Obdobnou smlouvu už má Česko od července 2014 s Německem.

Pacienti v ohrožení života v příhraničních oblastech s horší dojezdovou rychlostí domácích záchranářů by tak měli šanci na rychlejší pomoc. V návrhu se například uvádí, že zdravotničtí záchranáři u sebe nebudou muset mít doklady, pokud v rámci zásahu přejedou přes hranice, a to až do chvíle, než je dostanou nebo obdrží náhradní doklady. Smlouva pokrývá i činnost letecké záchranky.

V současné době je přeshraniční spolupráce českých a rakouských záchranářů možná jen při katastrofách a velkých haváriích podle smlouvy z prosince 1998. Nynější návrh spolupráci rozšiřuje a umožní trvalou dostupnost těchto služeb. V první fázi by příhraniční kraje spolupracovaly podle aktuální potřeby, časem by jí mohly využít i při tvorbě plánu pokrytí kraje výjezdovými základnami.

Přeshraniční spolupráce se na české straně má týkat krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina, na rakouské spolkových zemí Horní Rakousy a Dolní Rakousy. Rakouská strana podle materiálu pro vládu s předloženým návrhem textu souhlasí. Smlouva je koncipována jako rámcová, navázat by na ni měla samostatná ujednání o přeshraniční spolupráci mezi kraji v ČR a spolkovými zeměmi v Rakousku, v nichž se podmínky upřesní.

Sanitky by při zásahu měly stejné právo přednosti v jízdě, jako mají záchranné služby v dané zemi. Neplatily by za jízdu na dálnicích. Spolupráce by byla na základě žádosti jedné strany a jejím potvrzení druhou stranou. Pokud to pacientův zdravotní stav dovolí, bude po ošetření pacient s bydlištěm na území jedné smluvní strany přepraven na území této strany, tedy do své domovské země.

Pro komunikaci posádek bude vytvořen jednotný česko-německý formulář, společným komunikačním jazykem českých a rakouských záchranářů bude ve většině případů angličtina, jako tomu už je při spolupráci se záchranáři německými. Členové posádek budou muset znát jazyk partnerské země, aby byli schopni se dorozumět s pacienty.

Ohodnoťte tento článek!