Vláda projedná zákony sjednocující lékařské odbornosti s EU

Vláda má zítra projednat zákony, které přizpůsobí podmínky uznávání odborné způsobilosti ve zdravotnických profesích v Česku a Evropské unii. Návrh zákona rozlišuje, zda uchazeč o uznání odborné způsobilosti získal vzdělání v členském státě Evropské unie nebo mimo ně…

PRAHA – Pro ty, kteří uznání získali mimo EU, je pak stanovena povinnost složit aprobační zkoušku, prokázat bezúhonnost a schopnost odborně komunikovat v češtině.

Návrh vychází z požadavku výslovně upravit podmínky pro získání odborné a specializované způsobilosti pro výkon uvedených zdravotnických povolání. Je v něm ponechána zásada dobrovolnosti pro vstup do specializačního vzdělávání a jednoznačně jsou stanoveny podmínky samostatného výkonu daného povolání.

Zaváděno je akreditační řízení. Akreditace totiž podle ministerstva zdravotnictví umožňují přístup ke specializačnímu vzdělávání právnickým nebo fyzickým osobám, které podmínky akreditace splní.

Specializačním vzděláváním byl dosud pověřen Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!