Vláda rozšířila svou protidrogovou politiku i na alkohol, tabák a hazard

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Jak zásadní je, že vláda rozšířila svou protidrogovou politiku i na alkohol, tabák a hazard? Maže se hranice mezi takzvaně tvrdými a měkkými drogami a zastaví se trend, kdy alkohol či tabák ochutnávají stále mladší děti? Do přenosového vozu Českého rozhlasu zdravím národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Dobrý den.

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Tak vláda schválila rozšíření působnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky právě i na alkohol, tabák a patologické hráčství a vy mluvíte o zásadní změně, v čem?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: No, vy jste to v tom sloganu na začátku řekla v podstatě, za prvé dáme vlastně na jednu startovací částku řešení všech těhle těch témat, nebude to už jenom drogy samostatně a pak ty legální drogy, které moc nikdo neměl sílu řešit. V tuhle chvíli to prostě bude vedle sebe. Já doufám, že kromě toho, že budu mít vlastně v tuhle chvíli sílu větší mluvit vlastně se všemi ministry, kterých se to týká, protože, když si představíte například tabák, tak se dělí ta kompetence mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem zdravotnictví a zase něco jiného tam dělá ministr vnitra a v tu chvíli já budu moct vlastně s nimi vést ty konkrétní kroky a vznikne nějaký konkrétní akční plán, který by chtěl, aby se předložil do konce března.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: A to jste doposud nemohl?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: To jsem doposud nemohl a hlavně si každej dělal v tomhle tom jenom to svoje a nic se vlastně nekoordinovalo, kdežto v těch nelegálních drogách, tam se to dělo, ukázalo se to jako užitečné. Není to nějaký můj originální nápad, tohle udělali Němci, udělali to Briti, udělala to Francie a tam se to, tahle ta integrace ukázala jako také užitečná a navíc teda ještě je tam ten, ta situace, že dnes už to není tak, jak to bývalo, že někde nějaká subkultura užívala drogy, malá oddělená od toho zbytku, a pak byly ty běžné jako látky. Dneska je to prostě v jednom balíku, je to v noční zábavě, je to v nočním životě, užívají to všechny vrstvy obyvatel napříč prostě sociálními rozdíly, jo, v tu chvíli …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: K tomu, jak se vlastně to užívání drog proměňuje, jak na něj nahlíží společnost, se bezesporu ještě dostaneme. Mě ještě zajímá, oba jste právě také s panem doktorem Mravčíkem z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti mluvili o tom, že klíčové je právě to více integrované, více integrovaná protidrogová politika, ale jak se to tedy promítne konkrétně? Vy už jste to nastínil trochu do spolupráce s ministerstvy, i s dalšími patry třeba komunální politiky. Mně jde o to, že vy jste říkal – teď tedy to bude všechno na jednom místě, to znamená, že vy jako národní koordinátor protidrogový to budete zastřešovat a v podstatě si ministry, kteří mají co do této problematiky mluvit, zvát k sobě, nebo jaksi budou oni podléhat vám řekněme v této problematice?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Samozřejmě ministři podléhají premiérovi, ale samozřejmě je to tak, že v tuhle chvíli vláda rozhodla, že národní koordinátor, který se zabýval drogovou problematikou nelegálních drog pouze, se začne zabývat i tím ostatním tabákem, alkoholem a tím patologickým hráčstvím. Existuje rada vlády, že jo, které předsedá premiér a já jsem jejím výkonným místopředsedou a z téhle té funkce jsem vlastně národní koordinátor, kde, která se teď rozšíří právě i o ty ministry, kteří tam nebyli, jako ministr zemědělství, ministr obchodu, průmyslu a tato rada v tu chvíli jakoby zajišťuje tu koordinaci, není to tak, že já si budu zvát k sobě ministry, ale ministři se budou pravidelně nebo pravidelně se účastní té rady a v tuhle chvíli začnou řešit všechny ty další témata, nejenom to jedno téma, které jsme řešili doteď. To znamená je to jakási politicko-mocenská nebo odborně politicko-mocenská, já nevím, jak to říct, v tom dobrým smyslu pozice, která má zajistit třeba například to, že dobré zákony, které se napsaly nebo novely zákonů nezůstanou v šuplíku, ale že prostě se dostanou na světlo boží a že to nebude prostě úředník, který je v pozici podřízeného jednoho ministra v /nesrozumitelné/ situaci, když se, když prostě se přijde s nějakými základními potřebnými změnami, které už tady dávno měli být, protože jinak jsme tady trošku ve skanzenu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:Čili vy skutečně teď cítíte právě posílením té vaší působnosti tento mandát z té politicko-mocenské pozice, jak o ní mluvíte, že byste byl schopen třeba vytáhnout ze šuplíku nějakého ministerstva zákon, který by byl prospěšný a který by takzvaně spadl pod stůl?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Přesně tak. Například dva roky se bavíme o dílčí novele zákona 379, kterého všichni známe jako ten takzvaný tabákový, ale on není tabákový, on je o všech vlastně látkách a kde já dlouho mluví, že ta novela už dávno měla být prostě v účinnosti a ta směřovala na nabídku alkoholu dětem a nezletilým, vy už jste to také zmínila na začátku, protože my jsme zlatí medailisté v tom negativním slova smyslu, děti na základní škole užívají pravidelně dneska velký procento i dokonce tvrdý alkohol. To je něco, co tady nikdy nebylo. Jako lidé mi říkají, vždycky se zase pilo, tak se pít zase bude. Ne, tak, jak se pije teď, se nikdy nepilo a prostě vzniknou důležité dílčí novely, úředníci se nad tím rok schází, jsou u toho praktici, policisté, jsou u toho praktici z oboru závislosti a léčby, všechno se to jako zpracuje a pak to leží v šuplíku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Jak byste tedy teď mohl právě s tou novou působností toto popohnat, aby to neleželo v šuplíku?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: No, mně se třeba díky tomu, že už o tom mluvíme chvíli třeba s premiérem a s ministry zdravotnictví a třeba jsme i nějakým způsobem navázali kontakt s ministrem vnitra, kde se ho to taky bude týkat, doufám, že se třeba brzy budu moct sejít zrovna nad tímto i s ministryní spravedlnosti, tak už jsme se dohodli, že třeba tahle ta dílčí novela, která 2 roky leží v tom šuplíku, jak o tom mluvím, tak, že by se prostě měla vytáhnout a že by se s ní mělo pracovat, možná i samostatně, i když teď v tuhle chvíli leží na stole novela celá, jakoby celého toho zákona, která by měla do konce roku být, ale já trošku upozorňuju dopředu na to, že tam je tolik věcí, že tam je, já nevím, kouření v restauracích, i když to taky jakoby teďka ve sněmovně jako dílčí novela a celá řada dalších opatření, které budou znamenat dlouhou diskusi a tohle to třeba je věc, která by se měla jako odehrát rychleji bez nějakého odkladu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Vy jste o tom, pane Vobořile, také mluvil, že doposud se rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky soustředila na nelegální drogy, teď tedy nově i na ty legální. Nemůže dojít ale k negativnímu efektu v tom, že by se vlastně roztříštila trochu ta pozornost a tím pádem by to mohlo mít zase vliv zpětně na potírání těch nelegálních drog?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Já myslím, že tady jsou nastaveny mechanismy, jak na té straně represe a práce policie, máme specializovaný útvar jenom na drogovou problematiku. Třeba v tom alkoholu, tabáku se nic takového neděje, který se jmenuje Národní protidrogová centrála, všichni známe pana plukovníka Frydrycha, předtím jeho předchůdce Komorouse a na té druhé straně je tedy nějaký systém péče. Já jsem třeba říkal před chvilkou někomu srovnání, kde třeba máme 40 tisíc problémových uživatelů přibližně odhadem těch nelegálních drog a totéž číslo je třeba u těch patologických hráčů, ale když se podíváme na to, kolik z nich přijde do nějaké sítě pomoci, a tím se stabilizuje, třeba abstinují nebo se začnou chovat mnohem méně rizikověji, tak třeba v těch drogách k nám přijde do té sítě 32 tisíc lidí a v té oblasti toho gamblingu jenom tisícovka, protože ty služby neexistují, takže já také mám v tuhle tu chvíli vlastně v ruce tu možnost vytvořit akční plán, který chci vydefinovat finančně a říct – podívejte se, je tady nějaká loterijní daň, dobře, mnoho lidí si zahraje pro zábavu, ale pak to tvoří patologickou, nějaký patologický jev a tam ta loterijní daň by se měla podílet na eliminaci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: To znamená, že byste chtěl ten výnos z té loterijní daně, nějaké procento, máte konkrétní představu třeba už, kolik dát na potom jaksi saturaci těch negativních dopadů hazardu?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Já třeba mluvím o tom, že 1,5 %, 1 % orientačně, možná já nevím, jestli se to dá takhle vydefinovat, o tom mluvíme také, že by se to objevilo takhle konkrétně i v zákoně, ale myslím si, že prostě žádnej ministr financí na tohle nebude chtít slyšet, nicméně …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Proč to tedy navrhovat?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor Jako orientační číslo, které by se definovalo na konkrétní aktivity, které by se měly stát a hradilo by se to vlastně z téhle té částky, tak by to takhle bylo dobře. Takhle, není to zase můj originální nápad, dělá, takhle to třeba udělalo Polsko.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: To znamená, pane Vobořile, že ty současné mechanismy, které se zabývaly tou problematikou takzvaně legálních drog, máme tady například dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století, že zkrátka tyto mechanismy selhávají?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Tenhle ten program, samozřejmě já ho velice podporuji, ale to je jenom jedna část a jak říkám, to je přesně ta situace, kdy v těch drogách jsme schopni se sejít s ministrem vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, školství a dohodnout se na nějaké společné strategii, na konkrétních krocích, které potom ta společná snaha může mít nějaký výsledek. V tomhle tom se něco dělá samostatně, zdravotnictví, něco úplně jiného se dělá v zemědělství, často spolu musí i bojovat, protože, když se podívám na třeba tu oblast tabáku, tak samozřejmě pro zemědělství tabák vždycky bude produkt, kdežto pro zdravotnictví to vždycky bude prostě téma k společenským nákladům a zdraví obyvatelstva, takže tam ty resorty se těžko mohou domlouvat a tady ten, koordinační, to koordinační místo prostě zajistí, že nejen, že ty lidi budou spolu komunikovat, ale že se prostě vydefinuje konkrétní politika, která bude stát konkrétní peníze, budou to konkrétní termíny, do kterých se něco má stát, a já teda, jako bych si, chtěl bych tak být neskromný, nebo jak to říct tak ambiciózně, abych si řekl – ale aspoň bychom měli sestoupit z té první příčky zemím ve světě v pití dětí alkoholu a kouření.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Pane Vobořile, to je jistě ambiciózní a člověk má mít velké ambice, pakliže chce něco prosadit, ale třeba v té oblasti, řekněme, tabáku, alkoholu, automatů hranicích, jste připraven na to, že tu funguje opravdu obrovská lobby, která nějakým způsobem může stát proti těm vašim ambicím, proti těm vašim snahám, protože s tou jste se možná v té oblasti zase nelegálních drog až tolik nesetkávali.

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Na to jsem určitě, si myslím, zrovna já ten správný člověk.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Jak to?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Protože mě tyhle věci naštvou a já se, nemám pud sebezáchovy v tomhle, takže jako tohle to, s tímhle už jsem se samozřejmě setkal velice natvrdo, byla velká hádka ještě v minulých vládách, samozřejmě se dělo to, že se jednalo o moje odvolání, já samozřejmě respektuji, ve chvíli, kdy vláda si řekne – tohohle troublemakera tady nechceme, chceme tam nějakýho uhlazenýho úředníka, který, se vší úctou k uhlazeným úředníkům samozřejmě, který ale nebude mít tu odvahu ty věci dělat, no, pak je to rozhodnutí vlády. Pokud se vláda v tuhle chvíli rozhodla, že mě nakonec teda opravdu podpoří a vlastně nechá mě ty věci posouvat dopředu, tak si myslím, že se rozhodla docela odvážně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Jako troublemaker jste už ve třetí vládě.

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Už jsem ve třetí vládě, ano. Už jsem byl několikrát na odvolání teda.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Pane Vobořile, vy jste řekl – tak, jak se pije dnes, se ještě nikdy nepilo. Čemu to příčítáte?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Naprosté toleranci a absolutnímu liberalismu v té oblasti alkoholu a tabáku, kdy nám nepřijde vůbec divný, že děti kouří před školou základní, že jako se nám zdá, že to je nějaká domácí záležitost rodičů, proč bysme do toho zasahovali? Neexistuje vlastně podpora odborného hlasu, který by upozorňoval, že věci se musí změnit. Rozpadla se síť odborné pomoci, takže tady není ani žádný, kde by se ten hlas generoval. A prostě my vnímáme jakoby problém ty nelegální drogy a já samozřejmě to respektuji, že jsou problémem, ale jako vůbec nezní tady ten hlas, že kolik, že prostě víme, kolik máme úmrtí na silnicích pod vlivem nejen nelegálních drog, ale také alkoholu a ve srovnání například, nebo na předávkování pod vlivem obyčejného alkoholu, které jsou mnohonásobně větší, než všechny ostatní drogy dohromady.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Promiňte, čili znamená to, že ta problematika legálních drog začíná být jaksi horší a složitější a než ta problematika nelegálních drog?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Ne, ona je dlouhodobě horší, ale to jsou dostupná data, na která se upozorňuje jako léta, ale ten hlas zapadá a nikdo to nechtěl moc řešit, neměl na to možná nikdo ani odvahu. Sama jste řekla, i politici, nejen úředníci se trošku bojí prostě střetnou se s tím silným lobby tych průmyslníků. Já si naopak myslím, že je s nima potřeba mluvit, že jsou to jenom lidi, a že jsou to lidi, kteří mají třeba taky děti a když je přizvu na oficiální fóra a mluvíme o tom, tak najednou se ukáže, že to není tak úplně hloupý, co říkáme a že vlastně by i oni k tomu měli nějak přispět a je celá řada průmyslníků, kteří vlastně začínají si říkat – dobře, tak asi podpoříme nějaký programy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Říkáte, pane Vobořile, celá řada, chcete mi říct, že jste tímto řekněme morálním apelem opravdu třeba nějaké tyto průmyslníky jaksi motivoval k tomu, aby významně financovali nějaké …

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Významně ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Nějaké dopady k tomu průmyslu …

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: To ne, významně ne. Já myslím, že to, co je potřeba, tak je za prvé vytvořit nějaký, a já nechci říct tlak, možná společenský konsensus, kde se bude vědět, že když se to bude přehánět, tak se stane totéž, co se stalo teďka v tom, v té oblasti hazardu, prostě lidi toho začnou mít plný zuby a budou volat po prostě mnohem přísnějších regulacích, než jako si dovedou představit. A najednou ti lidé, jim jde o život a říkají si – aha, možná jsme to přestřelili. Když se to takhle nechává úplně volně a úplně liberálně, tak, já jsem přitom jako povahou hodně liberál, ale tohle to je prostě věc, kde si nedokážem pořád přiznat, já to říkám pořád dokola, alkohol není obyčejný produkt jako rohlík a prostě musíme s ním zacházet jinak. Ten člověk, který na něm vydělává peníze, si musí uvědomit, že když to prodá třeba 13letýmu děcku, tak mu prodává jed, který ho může zabít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: A tady právě neselhává spíše řekněme ta kontrola dodržování těch platných zákonů, že zkrátka ten člověk by měl mít obavu z toho, že opravdu za to, že prodá, jak říkáte, alkohol 13letému dítěti, bude prostě postižen?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: To je právě ten důvod, si myslím, je, že to nikdo nekoordinoval, úplně obyčejně, takhle to je. Já vím, že se to zdá, jako že …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Teď to budete koordinovat vy, čímž pádem tedy, jak změníte právě třeba ta, aby ta kontrola byla účinná?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Tak já si určitě teďka chci udělat přehled přes všechny instituce, které vstupují, ať je to do té kontroly, ať je to ČOIka, ať je to policie, ať je to, já nevím, finanční úřad a zkusit prostě se dohodnout na tom, abysme byli důslednější a já jsem měl tu zkušenost třeba před rokem ještě za ministra vnitra Kubiceho, když se udělala třeba taková ta tříměsíční akce kontrol na těch asijských tržnicích kvůli výrobě pervitinu a teď tam vstupovala ČOIka a vstupovala tam hygiena a vstupoval tam finanční úřad, pro mě bylo třeba zajímavé zjistit, že některé typy srovnatelných zařízení, které, které vím, že jsou kontrolovaný pravidelně, tak tady třeba nebyly kontrolovaný nikdy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: A toto zjištění je staré 2 roky, od té doby se něco změnilo?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Já musím říct, že si myslím, že se toho moc nezměnilo, že padla vláda, pak byla mezitím nějaká jako prozatímní, teď teprve začíná vláda jako fungovat jakoby standardně si myslím po volbách. Já doufám, že prostě tím, že ta vláda jednoznačně tady tím rozhodnutím v pondělí bez vlastně nějaké velké diskuse se rozhodla, že to udělá a byť to předtím byl velký odpor vůči tomu a teď to najednou jde, tak věřím tomu, že …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: To rozšíření působnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Tak. Tak doufám, že prostě budu moct jakoby tyhle věci posunout. Já, kdyby mi to nešlo, tak já se budu muset vymezit nebo se zvednout a odejít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Dáváte si nějaký, promiňte, pane Vobořile, že vám do toho vstupuji, dáváte si nějaký, řekněme, časový harmonogram, časovou, časový deadline, protože vy máte v plánu mít strategii, kterou doplní nový plán konkrétních opatření a financování, který by měl být hotový do března a kdyby se měla začít skutečně realizovat?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: Já mám těch deadlinů několik. Samozřejmě vzniknou akční plány, a ty bych chtěl, aby byly někdy do března ve vládě a to bude první jaksi kámen úhelný nebo jak to říct, nebo prostě zkouška, jestli teda tam najdeme nějaký shody a jakým způsobem půjdeme dál. Ten akční plán bude na 4 roky do roku 2018 ve všech těch třech oblastech, tak samozřejmě tam bude nějaký hodnotitelný, ale já sám za sebe bych chtěl, protože tam budou časově omezený aktivity, který budou v prvním roce, v druhém roce. Já, když budu vidět, že to v tom druhém roce prostě nejde, tak pravděpodobně udělám totéž, co jsem udělal loni, že jsem napsal ze své vůle prostě nějakou zprávu národního koordinátora, kde jsem upozorňoval na to, že věci nefungují tak, jak si myslím, že by fungovat měly.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Byla vyslyšena?

Jindřich VOBOŘIL, národní protidrogový koordinátor: No, kolem té byla velká hádka. Málem to skončilo mým odvoláním, ale teďka se mi zdá, že byla vyslyšena.

Ohodnoťte tento článek!