Vláda souhlasí s reformními zákony ve zdravotnictví

Titulní obrázek

Vláda v pondělí souhlasila s vypracováním sady devíti zákonů, kterými chce ministr zdravotnictví Tomáš Julínek reformovat české zdravotnictví. Julínek to řekl novinářům po zasedání kabinetu. Podle něj tyto normy mimo jiné chtějí zamezit plýtvání…

zavést bezpečnostní podmínky pro péči či dohled nad pojišťovnami. Navrhované kontroverzní poplatky za návštěvu lékaře, o nichž sněmovna bude mluvit tento týden, jsou podle něj pouze malou částí reformy.

V platnost by nové zákony měly vstoupit k 1. lednu 2009. Současný systém spotřebuje za rok více než 200 miliard korun a podle ministra se zbytečně utratí řádově miliardy ročně.

„Stávající systém zdravotního pojištění na jedné straně plýtvá, na druhé straně není uspokojována poptávka po péči,“ napsal ministr v materiálu pro vládu.

Připomíná, že přípravné kroky již provedl – jde o změny v oblasti zdravotního pojištění, tyto návrhy jsou součástí vládního návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a měly by platit od ledna 2008.

Mimo jiné zakotvují pro pacienty regulační poplatek 30 korun za návštěvu lékaře a položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun za pohotovost a mění proces stanovení cen a úhrad léků ze zdravotního pojištění podle norem EU.

Reformní kroky dělí ministr do tří částí, první se týká veřejného zdravotního pojištění, druhá poskytování zdravotní péče a třetí vzdělávání, vědy a výzkumu.

V oblasti pojištění připravuje ministr novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta stanoví, jaká zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a v jaké lhůtě a kde musí být poskytnuta.

Za splnění tohoto nároku občanů budou odpovědné zdravotní pojišťovny. Novela jim umožní nabízet varianty pojistných plánů a legalizuje připlácení na nadstandard.

Zákon o zdravotních pojišťovnách sjednotí postavení, práva a povinnosti všech zdravotních pojišťoven. Převod na akciové společnosti podle ministra umožní, aby si pojišťovny začaly v nabídce a službách konkurovat.

Na jejich činnost bude dohlížet nezávislý státní orgán, ustavený zákonem o dohledu nad zdravotními pojišťovnami.

V oblasti poskytování péče počítá ministr se zákonem o zdravotních službách a zákonem o specifické zdravotní péči. Postavení pojištěnce posílí zákon o zdravotnických zařízeních a samostatné zdravotnické praxi, poskytovatelé budou v rovném postavení bez ohledu na vlastnictví a právní formu.

Zákon o zdravotnické záchranné službě zavede jednotný způsob jejího financování.

V oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu připravuje ministr novelu předpisů o vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zákon o univerzitních nemocnicích zajistí dosavadním fakultním nemocnicím financování z více zdrojů.

ČTK

Vláda souhlasí s reformními zákony ve zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!