Vláda v demisi odsouhlasila odklad zákona o úrazovém pojištění

Odklad účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců o další rok, na leden 2016, odsouhlasila na včerejším jednání vláda v demisi. Účinnost normy z roku 2006 byla odkládána opakovaně, naposledy na leden 2015. Nynějším odkladem chce ministerstvo dát nové vládě prostor, aby zhodnotila možnosti zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání, rozhodla o řešení a přijala nutné změny. Podklady ministerstvo chystá.

Podle platného zákona z roku 2006, který ale dosud nenabyl účinnosti, se má změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pojištění by od dvou komerčních pojišťoven převzala Česká správa sociálního zabezpečení. Nově by měla vybírat pojistné jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by měla hradit rentu. Nyní se pojišťují zaměstnavatelé u dvou komerčních pojišťoven, odškodnění se platí z tohoto pojištění. Nový koncept vychází z principu komerčního pojištění. Zavést by se měly bonusy a malusy.

Podle zprávy pro vládu ale jsou zásadní rozpory v názorech příslušných subjektů na další podobu zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu či nemoci z povolání i na to, zda vůbec má být zaváděno úrazové pojištění podle již schváleného zákona. Ve stávající podobě je prý zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců „norma neaplikovatelná a vyžaduje rozsáhlejší změny“. Odložení účinnosti dá podle zprávy pro vládu prostor vše vyřešit.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!