Vláda ve středu projedná návrh zákona o univerzitních nemocnicích

Deset fakultních nemocnic by se mělo od příštího roku přeměnit na novou právní formu univerzitní nemocnice.

Tyto nemocnice budou mít uzavřenou smlouvu o spolupráci s vysokou školou, jejíž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se bude ve středu zabývat vláda. Zákon má podporu rektorů, naopak výhrady k němu mají odbory i České lékařská komora.

Univerzitní nemocnice bude právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada, v kterých bude mít své zástupce i vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. V radě univerzitní nemocnice zasednou také zaměstnanci nemocnice a zástupce ministerstva financí. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.

Mezi deseti univerzitními nemocnicemi bude i jedna vojenská, která vznikne z dnešní Ústřední vojenské nemocnice v Praze a pro kterou budou platit některé odlišnosti. Jejího ředitele bude jmenovat a odvolávat ministr obrany a na nemocnici nebude převeden majetek státu, s kterým nyní hospodaří.

Rektoři si od návrhu slibují, že se univerzity budou moci podílet na rozhodovacích procesech ve spolupracujících nemocnicích, což nyní není možné. Chtějí ale, aby do doby přeměny nemocnic byly vyřešeny finanční problémy některých zdravotnických zařízení. Například Masarykova univerzita v Brně žádá, aby byly nemocnice nejprve oddluženy, jinak univerzita nevyšle své zástupce do rady univerzitní nemocnice. V Brně jsou dvě fakultní nemocnice, kterých se přeměna týká.

K zákonu má výhrady Česká lékařská komora, na posledním jednání jej odmítla i tripartita. V minulosti k němu mělo připomínky také ministerstvo financí, některé z nich podle informací i nadále trvají. Financím se například nelíbí to, že by výnosy z prodeje majetku byly příjmem nemocnice. V příštích letech je naplánován prodej asi za dvě miliardy korun.

Návrh, který kabinet projedná, je několikátou verzí záměru upravit postavení vybraných státních nemocnic. Vláda se původně v koaliční smlouvě zavázala, že přijme zákon o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh, který zdravotnickým zařízením umožňoval daňové úlevy a zajišťoval smlouvu se zdravotními pojišťovnami, ale byl kvůli kritice mnohých ministrů stažen z prosincového jednání kabinetu. Následně ministerstvo připravilo normu, která se má týkat jen univerzitních nemocnic. Na seznam ale zařadilo i nemocnice, které v současnosti nejsou fakultní. Po zkráceném připomínkovém řízení ministerstvo zákon znovu upravilo do nynější podoby.

Nemocnice, které by se měly od 1. ledna 2018 přeměnit na univerzitní:

– Fakultní nemocnice Brno

– Fakultní nemocnice Hradec Králové

– Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

– Fakultní nemocnice Olomouc

– Fakultní nemocnice Ostrava

– Fakultní nemocnice Plzeň

– Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

– Fakultní nemocnice v Motole

– Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

– Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zdroj: návrh zákona o univerzitních nemocnicích

sdv mal

Ohodnoťte tento článek!