Voda, vzduch i bahno léčí

…Podle informací z ministerstva zdravotnictví je většina našich lázní, nestátním zdravotnickým zařízením, zpravidla akciovou společností. Vlastníkem přírodních léčivých zdrojů zůstává stát. Celkový počet lůžek v lázeňství se pohybuje do 20 tisíc, ročně se v lázních léčí kolem 300 tisíc nemocných. Z hlediska ekonomiky představují finanční prostředky vynakládané na lázeňství téměř nejmenší položku – kolem…

Využívání místních přírodních zdrojů a klimatu ke zlepšení zdraví má ve zdravotnictví své pevné místo. Přírodní léčivé lázně v České republice jsou výjimečné výskytem mimořádně kvalitních minerálních a termálních vod k zevnímu i vnitřnímu užití, k hydrokinezioterapii při léčení pohybového systému, ke kombinovanému léčení radonovými prameny a zářením.

Díky přírodním zdrojům máme tak možnost využívat kvalitních zřídelních plynů a aplikaci slatiny a slatinné zeminy. Výjimečné jsou například lázně Jeseník svými klimatickými poměry s mimořádnou skladbou iontů ve vzduchu, ovzduším bez alergenů, nejčistším vzduchem v Evropě. Vybírat se v Česku dá mezi desítkami velkých nebo méně známých míst – každé má své pro a proti. Nejlepší je dát na odbornou radu lékaře, popřípadě na zkušenosti známých, kteří takový pobyt už absolvovali.

Ročně 300 tisíc pacientů

Podle informací z ministerstva zdravotnictví je většina našich lázní, nestátním zdravotnickým zařízením, zpravidla akciovou společností. Vlastníkem přírodních léčivých zdrojů zůstává stát. Celkový počet lůžek v lázeňství se pohybuje do 20 tisíc, ročně se v lázních léčí kolem 300 tisíc nemocných. Z hlediska ekonomiky představují finanční prostředky vynakládané na lázeňství téměř nejmenší položku – kolem 2,1 miliardy korun (je to asi 1,6 procenta) všech výdajů na zdravotnictví.

Tři způsoby léčby

Do lázní lze se dnes dostat třemi způsoby – buď na doporučení praktického lékaře s komplexní léčbou, s příspěvkovou léčbou, nebo jako samoplátce.

O formě léčení rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Ten také určí, zda pojišťovna uhradí průvodce na cestě a doprovod za pobytu v lázních.

Většina pacientů – až 70 procent – podstupuje komplexní lázeňskou péči, při které hradí vyšetření, léčení, stravování a ubytování pojišťovna. Nemocným je vystavena pracovní neschopnost, základní doba léčení je třítýdenní, u některých nemocí až vícetýdenní (například nemocní po neurochirurgických operacích mozku s přetrvávajícím ochrnutím mají délku léčby až 7 týdnů). V mimořádných případech uhradí zdravotní pojišťovna přepravu nemocného do lázní a zpět sanitním vozem, jinak si cestu platí pacient sám.

U příspěvkové lázeňské léčby hradí pojišťovna pouze vyšetření a léčení, nemocný platí ubytování, stravu a dopravu. Léčbu absolvuje v době své řádné dovolené a doba léčení je omezena na 21 dní.

V lázních se mohou léčit i samoplátci, kteří hradí veškeré náklady spojené s pobytem z vlastních prostředků. Pro jejich léčení není nezbytný lékařský návrh a délka pobytu samoplátce je věc osobní dohody s lázněmi. Kromě klasické lázeňské léčby nabízejí jednotlivé lázně i řadu kratších, tzv. regeneračních či protistresových pobytů. Ty jsou určeny především pro manažery či dlouhodobě přepracovaně jedince.

mw, Večerník Praha, 25.7.2001

Ohodnoťte tento článek!