Vojenská nemocnice v Praze chce získat mezinárodní znak kvality péče

Jako první ve střední Evropě usiluje Ústřední vojenská nemocnice v Praze-Střešovicích o mezinárodní akreditaci, která je znakem kvalitní péče o pacienty…

Praha – „Považuji to za historický okamžik, protože jde o začátek něčeho, co není v Česku obvyklé,“ uvedl včera ředitel nemocnice Miroslav Bartoš. „Jde především o to získat důvěru pacientů,“ doplnil.

Značná část z více než tří stovek mezinárodních standardů, které si chce vzít pražská vojenská nemocnice za své, jsou zaměřeny právě na pacienta. Podle nich by měl být například při příjmu do nemocnice srozumitelně informován, jaká vyšetření a zákroky ho čekají. A také jaké z nich budou či mohou být výstupy, aby se mohl rozhodnout, zda je podstoupí. Stejně tak při propouštění z nemocnice dostane on i jeho rodina instrukce, jak se má o sebe doma starat, co by měl na svém zdravotním stavu sledovat.

„Lékař by přitom neměl na pacienta mluvit latinsky, nejlépe je mít tyto instrukce napsané tak, aby je pacient pochopil,“ řekl včera konzultant Spojené komise pro mezinárodní akreditace R. Scott Altman, který se svou kolegyní Marlis R. Daerrovou přijeli do vojenské nemocnice zjistit, jak dalece je na mezinárodní akreditaci připravena.

Část standardů je věnována řízení kvality péče uvnitř nemocnice a jiné zase kvalifikaci a vzdělávání personálu. „Základním zákonem všech je, že činnost nemocnice musí odpovídat potřebám pacienta,“ zdůraznila Daerrová.

Vojenská nemocnice v Praze se začala připravovat na akreditaci už loni. Řadu úkolů už splnila. Obvykle tato příprava trvá dva až tři roky. Půl roku před vlastní akreditací se provede vnitřní inventura, co je ještě třeba zlepšit. Právě proto přijeli do Prahy oba konzultanti, kteří včera na semináři vysvětlovali jednotlivé standardy. „Jde o manažerský nástroj ke zlepšení činnosti celé nemocnice. Naším cílem není říct: Vaše zařízení je dobré nebo špatné. Jako každý má silné i slabé stránky. Chceme na ty slabé upozornit. Je na vás, co s tím uděláte,“ řekl zaměstnancům nemocnice Altman. „Každý pacient si zaslouží stejnou úctu, jakou vykazujete prezidentovi republiky, který se zde léčí, když je nemocen,“ zdůraznil.

Bartoš přiznal, že nejtěžší nebude splnit kritéria technologická a medicínsky odborná, ale ta, která se týkají péče o člověka, třeba informovanosti pacienta. „Pokud se jakákoli nemocnice rozhodne nechat posuzovat podle těchto standardů, znamená to, že chce být lepší. Vždycky jsme rádi, když přijedeme do první nemocnice další země, která se je pokouší používat,“ řekla Daerrová.

Mezinárodní akreditaci mají některé nemocnice např. v Německu, Francii, Irsku, Dánsku.

(ika), Hospodářské noviny, 28.11.2001

Ohodnoťte tento článek!