Vojenská zdravotní pojišťovna nahání civilisty

„Vojenská zdravotní pojišťovna ČR je otevřenou zdravotní pojišťovnou pro všechny občany, kteří mají zájem se u ní přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění. Vzhledem ke své pevné pozici na trhu nikdy neměla a nemá v úmyslu se slučovat s jakoukoli jinou zdravotní pojišťovnou“, píše ředitel VoZP ČR František Beránek…

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR) je od svého počátku otevřenou zdravotní pojišťovnou pro všechny občany, kteří mají zájem se u ní přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění.

Vzhledem ke své pevné pozici na trhu nikdy neměla a nemá v úmyslu se slučovat s jakoukoli jinou zdravotní pojišťovnou.

Pouze v roce 1997 vyhověla žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR a převzala klienty a závazky zdravotní pojišťovny Crystal Liberec.

Nikdy nežádala od státu žádné úvěry, což se v podobné situaci všem zdravotním pojišťovnám nepodařilo. Čeští lékaři se skutečně nestarají o to, zda dojde ještě v budoucnu k nějakému slučování zdravotních pojišťoven.

Situace je v tomto směru stabilizovaná a od našich pojištěnců víme, že naopak lékaři velmi často radí svým pacientům, aby se přehlásili k VoZP ČR, protože mají jistotu, že dostanou za zdravotní péči zaplaceno včas a v plné výši.

VoZP ČR je ze zákona povinna zabezpečit svým klientům tu nejkvalitnější zdravotní péči.

Z tohoto důvodu není reálné uzavírat smlouvu s každým zdravotnickým zařízením, které o to požádá. Tím však naprosto není ohrožena dostupnost zdravotní péče pro její pojištěnce, neboť na celém území ČR má pojišťovna více než 22 000 smluvních zdravotnických zařízení.

Dodržování zásad hospodárnosti proto lze jen těžko kombinovat s nesystémovým uzavíráním smluv s každým poskytovatelem zdravotní péče, který smluvní vztah nabídne.

Tak postupuje všech zbývajících osm zdravotních pojišťoven působících ve veřejném zdravotním pojištění podle stavu v daném regionu.

VoZP ČR ve svých podmínkách jen v praxi prosazuje optimalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče, po které se dnes z různých míst, státních i nestátních orgánů a institucí tolik volá za účelem efektivního vydávání finančních prostředků na poskytovanou zdravotní péči.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR si za dobu své jedenáctileté existence vybudovala image spolehlivé a silné zdravotní pojišťovny, která se nemusí obávat budoucnosti a bude svým klientům i nadále poskytovat jistotu, kvalitu a serióznost.

František Beránek, Euro

autor je generální ředitel VoZP ČR

Ohodnoťte tento článek!