Volby: Boj o naše zdravotnictví

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Říká se, že zdraví je nade vše. Však také proto lze problematiku zdravotnictví najít v programech všech politických stran. Zdraví si sice za peníze nekoupíme, ale na kvalitní péči je peněz třeba. A hodně.

Státní rozpočet na rok 2010 naplánoval výdaje do zdravotnictví na 7, 9 miliardy korun. Přesně tolik pak budou mít vítězné politické strany na realizaci svých slibů.

Tato částka však bude ještě umenšená o peníze utracené ve zdravotnictví za období od počátku roku do ustanovení povolebního parlamentu.

Úspory především

V klimatu hospodářské krize, kde se stále ještě česká ekonomika nachází, by měly politické strany klást důraz zejména na úspory. A to i ve zdravotnictví, byť se to nerado slyší. Nejde o to uspořit na péči o pacienta, ale zamezit zbytečným výdajům.

Jistou formu úspory najdeme například ve volebním programu KSČM, která slibuje vytvoření jediné veřejné zdravotní pojišťovny a zajištění důsledné státní kontroly užití peněz ve zdravotnictví.

Na druhé straně se ovšem zavazuje k zajištění „dostatečného“ financování zdravotnictví a prosazování zvýšení plateb státu za státní pojištěnce.

Oba tyto závazky znamenají ovšem více peněz z rozpočtu do zdravotnictví. KSČM se také bude zasazovat za obnovení preventivních lékařských a stomatologických prohlídek na školách.

ČSSD hodlá šetřit peníze pacientů. Trvá ve svém volebním programu na zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách. To znamená, že utáhne kohoutek jednoho z příjmů zdravotnictví a tyto peníze mu budou chybět.

A pokud chybět nebudou, protože jsou to peníze navíc, pak nebudou přebývat a tím pádem pokrývat stále rostoucí požadavky zdravotnického sektoru.

Efektivní výdaje

Strana TOP 09 se zavazuje nedopustit ani ve zdravotnictví další zadlužování společnosti. Je si plně vědoma, že ani zvýšení efektivity nezajistí trvale dostatek zdrojů, a proto bude nutné nově definovat pravidla spoluúčasti na úhradě zdravotnické péče.

Spoluúčast, dodává strana ve volebním programu, však musí být spravedlivá a sociálně únosná. V žádném případě nesmí snižovat dostupnost zdravotní péče. Spoluúčast bude vyloučena, pokud TOP 09 bude mít dostatečné páky na dění ve státě, u život ohrožujících stavů a dalších závažných onemocnění.

V těchto případech totiž náklady na lékařskou péči dosahují nesmírné výše, takže by požadavek na spoluúčast byl mimo dosah pacienta či jeho rodiny. Maximální spoluúčast má být omezena ročním limitem.

Lepší podmínky zdravotníků

Další novou stranou, ucházející se o hlasy občanů, je strana Občané.cz. Ta hodlá ve zdravotnictví zrušit poplatky za standardní služby s výjimkou platby za pobyt v nemocnici a za některá vyšetření u specialistů.

Dále plánuje zpřísnit kategorizaci léků a zavést degresivní marže v nemocnicích. Prioritou politické strany Občané.cz v nastávajících volbách jsou lepší služby, zvýšení ochrany pacienta.

Za nutnost považuje zvýšit mzdy lékařů a sester, i dalších zdravotnických pracovníků.

Stanoví také standardy zdravotní péče pro všechny typy zdravotních zařízení, stejně tak i kategorie nadstandardních výkonů.

Život je dar

Zdravotnický program KDU-ČSL vychází z prohlášení, že život je nejvyšší hodnotou člověka a musí být chráněn po celou dobu jeho trvání. Strana chápe zdravotnictví především jako veřejnou službu a nárok na zdravotní péči jako právo zaručené Listinou základních lidských práv a svobod.

Strana KDU-ČSL se zasadí o to, aby každý věděl, nač má nárok a kolik bude platit. Chce dále zlepšit pracovní podmínky zdravotníků, aby neodcházely do zahraničí, a zprůhlednit finanční toky a zvýšit kontrolu ve zdravotnictví. To by pak mělo přispět k úsporám tohoto sektoru.

Solidární zdravotnictví

ODS, vzhledem k omezeným finančním prostředkům, chce omezit všechny nároky, které nejsou skutečně nezbytné a ušetřit tak maximum omezených prostředků pro nejpotřebnější.

Nazývá to systém solidárního zdravotnictví. Tématem číslo jedna však bude najít cestu z ekonomické krize.

Teprve pokud by se to podařilo, bude více peněz nejen pro zdravotnictví, ale i pro všechny ostatní kapitoly státního rozpočtu.

Ohodnoťte tento článek!