Vorlíček: Onkologická pracoviště se rušit nebudou

Titulní obrázek

Ministerstvo chystá další změny, snižovat se tentokrát bude počet onkologických center. Na základě auditů se nejsložitější péče přesune do vybraných zařízení. Zatím ale není jasné, o která pracoviště se přesně jedná, definitivní rozhodnutí padne do konce roku. „Onkologická pracoviště se ale rušit nebudou,“ upozorňuje pro Zdraví.Euro.cz předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček…

V médiích se hovoří o změnách v systému onkologické péče, je vaše společnost o těchto změnách informována?

Ano, o změnách jsme informováni, je nutné ale říci, že to, co bylo zveřejněno v Mladé frontě Dnes nejsou oficiální informace, ministerstvo je doposud totiž nevydalo. Hovořil jsem s ministrem a ten potvrdil, že se jedná o únik informací na rozpracovaném materiálu. U dvou center to bude úplně jinak. Nelze s tím tedy pracovat konkrétně, ale ideologicky ano.

Podílela se vaše společnost na přípravě těchto změn?

Česká onkologická společnost se na jaře rozhodla, že udělá audity komplexních onkologických center, která byla založena asi před třemi až čtyřmi roky, protože se ukázalo, že není možné, aby se komplexní onkologická péče dělala ve všech českých nemocnicích, ale že je potřeba udělat to, co se udělalo všude v Evropě a Americe, že se ta nejsložitější onkologická péče soustřeďuje do center. Obvykle je to tak, že se jedno centrum dělá na milion obyvatel.

My jsme pro začátek zvolili vyšší číslo a vytvořili jsem 18 center, jim jsme pak stanovili určitá kritéria, ta ale nebyla v počátku úplně splněna, věděli jsme, že to musíme později zkontrolovat. Diskutovali jsme tedy na výboru, že provedeme audity, ale ministerstvo se rozhodlo, že je udělá samo. A vyzvalo dva lidi z České onkologické společnosti a dva lidi Radioterapeutické společnosti, aby se tohoto auditu zúčastnili. Takže ano, byli jsme k přípravám změn přizváni. Také tam byli zástupci pojišťovny a ministerstva. Vypracoval se dotazník a my jsme s ním objeli všech osmnáct center.

Co všechno dotazník zjišťoval?

Dotazník se zaměřoval na technické vybavení, ptal se po přístrojích, na počet lékařů, jejich kvalifikace, sestry, lůžka, prostě na všechno, co souvisí s kvalitou vybavení. Ale nebyla zkoumána kvalita léčby, protože to je velmi složitá věc. Centra se od sebe lišila a ukázalo se, že některá centra za tu dobu, co existují, nedokázala splnit podmínky, které jsme tenkrát dali. Ministerstvu jsem tedy řekli, že má dvě možnosti. Buď jim říci, že to musí například do dvou let napravit, a pokud tak neučiní, budou zrušena. Nebo zrušit statut center rovnou. Ministerstvo řeklo, že oni ve vyhlášce neumí dát tuto výhružku, že umí dát ano nebo ne.

Co se stane s těmi onkologickými centry, která budou ze sítě vyřazena?

Nikde se nebudou rušit onkologická pracoviště, onkologická pracoviště tam zůstanou, budou nadále léčit onkologické pacienty, ale pouze ta nejdražší a nejsložitější péče, která se týká méně než 10 procent onkologických pacientů, bude nadále v těch centrech, kterých bude o něco méně.

Kdy se rozhodne o tom, která centra to přesně budou?

Mělo by se rozhodnout do konce roku a bude to ve formě vyhlášky, a jelikož konec roku je protkaný Vánocemi, doufám, že to bude příští týden, ale nedokážu to říct přesně.

Vášnivá diskuse se vede o pardubickém centru, to má být podle DNES také zrušeno..

Nemohu se k tomu vyjadřovat, když ministerstvo ještě nerozhodlo, ale mohu vám říci, že Česká onkologická společnost dala na Pardubice pozitivní posudek.

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

Vorlíček: Onkologická pracoviště se rušit nebudou
Ohodnoťte tento článek!