Všeobecná dohoda o opatřeních v systému poskytování zdravotní péče

Níže podepsaní zástupci poskytovatelů zdravotní péče a organizací lékařů se na jednání na Úřadu vlády za přítomnosti předsedy vlády Jiřího Paroubka a ministryně zdravotnictví Milady Emmerové, CSc. dohodli na opatřeních, která považují za nezbytná k finanční stabilizaci veřejného zdravotního pojištění. Celý text najdete v článku…

Níže podepsaní zástupci poskytovatelů zdravotní péče a organizací lékařů se na jednání na Úřadu vlády dne 3. 6. 2005 za přítomnosti předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka a ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. dohodli na opatřeních, která považují za nezbytná k finanční stabilizaci veřejného zdravotního pojištění a k prosazení veřejného zájmu na zachování rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Vyzývají další poskytovatele zdravotní péče, organizace zdravotníků a zejména zdravotní pojišťovny, aby se k níže uvedeným zásadám připojili.

1. Došlo ke shodě, že Ministerstvo zdravotnictví vydá novelu vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, po projednání v připomínkovém řízení s účinností od 1. 1. 2006. Novela bude též obsahovat změny indexů v ohodnocení práce lékařů vyčíslené v dosavadní kategorii 1 a 2 indexem 1 ,0, v kategorii 3 a 4 indexem 1 ,8 a v kategorii 5 a 6 indexem 3,5.

Změny v ohodnocení práce lékařů v sazebníku výkonů nezakládají nároky na zvýšení platů a odměn lékařů.

2. S ohledem na nezbytnost stabilizace úhrad zdravotní péče požadují, aby v roce 2006 byly tyto úhrady sjednány (stanoveny) pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotní péče ve stejné výši. Za vyvážený kompromis považují jejich odvození od výše úhrad roku 2005 zvýšené o 50 % z celkového nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2005. Za těchto podmínek budou garantovat zachování objemu poskytované zdravotní péče.

Účastníci vyzývají další poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny, aby výše uvedené sjednali v dohodovacích řízeních o cenách bodu a výši úhrad na obě pololetí roku 2006 nebo podpořili vydání vyhlášek Ministerstva zdravotnictví úhrady v této výši stanovujících.

3. K zachování shodného základu pro stanovení výše úhrad v roce 2006 pro všechny skupiny poskytovatelů účastníci požadují minimálně zachování výše a struktury úhrad nastavené v 1. pololetí 2005 pro celý rok 2005.

4. Účastníci považují za oprávněný požadavek navyšování mezd a platů ve zdravotnictví odpovídající výši růstu úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a vyjadřují ochotu o tomto dále jednat. Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě navýšit tarifní platy zdravotníků k 1. 9. 2005 o 8 %.

5. Na základě výše uvedených omezení svých nároků a potřeb účastníci žádají zdravotní pojišťovny o obdobné kroky, které by vedly k úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění a k jeho stabilizaci.

6. Pokud zdravotní pojišťovny přistoupí na úsporná opatření, která budou vyvážená pro všechny oblasti poskytování zdravotní péče a tím umožní úspory finančních prostředků ještě garantující zachování úrovně a dostupnosti zdravotní péče, účastníci podpoří návrhy, aby vláda ČR přijala opatření k doplnění chybějících finančních prostředků do veřejného zdravotního pojištění.

Pokud by zdravotní pojišťovny takové kroky odmítly, účastníci by nemohli podpořit, aby stát vložil další prostředky do systému bez jistot a garancí.

Státní správa:

předseda vlády, Jiří Paroubek

ministryně zdravotnictví, Milada Emmerová

Zástupci:

Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace nemocnic CR

Sdružení soukromých nemocnic ČR

Koalice soukromých lékařů ČR (vzal na vědomí)

Česká lékařská komora

Lékařský odborový klub –Svaz českých lékařů

Svaz pacientů ČR (seznámen, vzal na vědomí)

VZP ČR (vzali na vědomí, musí předložit Správní radě o ek. dopady)

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (převzal – musí předložit ostatním ředitelům ZP

a členům správních rady)

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!