Všeobecná zdravotní pojišťovna vymáhá dluhy

Přestože se Všeobecná zdravotní pojišťovna snaží vymoci dlužné pojistné částky všemi dostupnými zákonnými prostředky, často je to paradoxně právě výklad zákona, který vymožení peněz brání…

Bruntálsko – Jedním z postupů je podání trestního oznámení na dlužníka. Okresní pojišťovna VZP v Bruntále jich v letošním roce podala pět a k sedmi se připojila, účinnost je ale sporná. „Státní zastupitelství a i policie to zastaví proto, že je třeba prokázat, že zaměstnavatel ze mzdy částku na zdravotní pojištění skutečně srazil a v rozporu se zákonem ji neodvedl a použil k jiným účelům,“ řekl ředitel bruntálské pojišťovny VZP Oldřich Přikryl. „Přitom placení zdravotního pojištění přikazuje zákon. To abychom pak třeba prokazovali, že podnikatel si za neodvedené peníze třeba vydržuje milenku,“ podotkl s nadsázkou ředitel Přikryl. Trestní oznámení má tak spíše jen psychologický efekt na některé dlužníky, kteří nakonec přece jen zaplatí. Všeobecná zdravotní pojišťovna využívá k vymožení dluhů i návrhů na exekuce a konkurs. Bruntálská pobočka VZP letos podala sedm set osm návrhů na exekuci, v jedenácti případech se připojila k návrhům na konkurs a ve dvanáctém jej sama iniciovala. Další návrhy na konkurs jsou připraveny. „Konkurs je krajní řešení, přistupujeme k němu v tom případě, kdy ani v dlouhodobém horizontu není šance, že firma bude schopna zaplatit. Výtěžnost konkursu je vcelku malá, například Lisovny nových hmot ve Vrbně nám dluží jedenáct milionů, ale získáme podle zkušenosti tak do deseti procent dlužné částky, a to v lepším případě. Konkurs nemusí vždy znamenat ztrátu pracovních míst, zastavení výroby a sociální otřesy, dobrým příkladem solidního konkursu byl konkurs na Kovohutě Břidličná, kdy nedošlo k narušení provozu a dramatizování sociální situace. Obdobně se vyvíjí situace v Lisovnách nových hmot, konkurs tedy může být ozdravěním firmy,“ uvedl Oldřich Přikryl. Pozitivní změnou pro drobné dlužníky je však to, že od 1. července platí novela o zdravotním pojištění a je v pravomoci okresní pobočky v odůvodnitelných případech prominout penále do dvaceti tisíc a není třeba se odvolávat po vydání platebního výměru k rozhodčí komisi v Praze. V Bruntále již evidují sedmnáct žádostí o prominutí penále.

Dalibor Otáhal, Moravskoslezský deník, 3.9.2002

Ohodnoťte tento článek!