Všeobecná zdravotní pojišťovna zůstala bez krizového plánu

Přes odpor poslanců KSČM schválila včera sněmovna Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro tento rok. Klub KSČM na návrh Taťány Jirousové požadoval, aby se Pojistný plán doplnil o krizový plán…

PRAHA – pro případ, že se nepodaří naplnit plán příjmů. Sněmovna tedy nevyslyšela varování předsedy poslaneckého klubu KSČM Vojtěcha Filipa , že se nedaří naplnit plán příjmů VZP o jednu miliardu korun (přitom pohledávky u Konsolidační banky činí tři miliardy) a že špatná situace by se neměla řešit na úkor zdravotnických zařízení. Nedodržování lhůt splatnosti přitom ohrožuje i navazující subjekty. „Ministr zdravotnictví zřejmě nechce hájit práva pojištěnců ,“ dodal Filip. K tomu Jirousová podotýká, že VZP upřednostňuje investice do budov, např. letos chce investovat 258 miliónů do nemovitostí a 448 milionů korun do zabezpečovací a výpočetní techniky. Není jasné, kolik financí bude skutečně použito na efektivní prostředky do výpočetní techniky a kolik na zasíťování nových budov. Ve zdravotní části počítá VZP s řízeným přesunem nemocných z lůžkové zdravotní péče do stacionární a ambulantní. Podle Jirousové nemá VZP nástroje na navýšení kapacity sociálních zařízení. Předpokládaný nárůst příjmů VZP je podle ní velmi optimistický, protože do nich zahrnula i mimořádné operace, jako např. odkup pohledávek Konsolidační bankou. Díky těmto příjmům a optimističtějším koeficientům, než odhaduje ministerstvo financí, předpokládá nárůst osm procent a nikoliv publikovaných 6,1 %. Avšak jediné, čím může VZP vylepšit platební bilanci, je zvýšení minimálního pojistného (které je dáno navýšením minimální mzdy) ze 675 na 770 korun. Jirousová však upozorňuje, že není známo složení pojištěnců. Proto vzniká nebezpečí výpadku na straně příjmů, kdy VZP nebude mít z čeho tento výpadek pokrýt. Podle Jirousové není žádoucí, aby situace byla řešena prodloužením lhůt splatnosti zdravotnickým zařízením, dotací ze státního rozpočtu nebo zvýšením pojistného. Proto navrhla krizový plán.

mik, Haló noviny, 27.3.2002

Ohodnoťte tento článek!