Vsetínská nemocnice úspěšně zvládla recertifikační audit

Audit ve Vsetínské nemocnici

Vsetínská nemocnice úspěšně zvládla recertifikační audit ISO 9001:2008, jehož se zúčastnili kromě auditorů MUDr. Michala Krutského a Ing. Zdeňka Vitouše také externí posuzovatelé ČIA, o.p.s. Hana Feixová a Ing. Petr Koška, Ph.D.

Auditoři posuzovali nejen procesní dokumentaci, ale především její aplikaci v praxi a schopnost organizace naplňovat odborné a legislativní požadavky. Pozitivně byl hodnocen zejména trvalý rozvoj systému řízení ve Vsetínské nemocnici, který průběžně přináší řadu pozitivních změn.

Prostor pro porovnávání je poměrně rozsáhlý, audit se ve Vsetínské nemocnici se konal již po dvanácté. Aktuálně je Vsetín jedinou nemocnicí Zlínského kraje, která má jak certifikát kvality a bezpečí, tak audit podle ISO normy. „Zavedený systém ve Vsetíně dlouhodobě funguje, nemáme žádná zjištění závažnějšího charakteru. Naopak, je tu spousta výborných nápadů, které by se daly doporučit ostatním zařízením. Nemocnice se stále vyvíjí kupředu, ať už vůči pacientům a zaměstnancům, ale i k okolí, a v programech podpory zdraví. I některé fakultní nemocnice by vám v tom mohly závidět, jak jste otevření a jak propagujete prevenci, terapii i dárcovství. To je velmi záslužné. V oblasti řízení kvality má nemocnice zpracovány statistiky, metriky základních procesů, bezpečnostní cíle. Jsou kvalitně připravené a pokrývají oblasti, které by měly. Myslím si, že z hlediska systémového přístupu, angažovanosti managementu a vedení, naplňujete normu na jedničku s hvězdičkou. Do budoucna bude vzhledem k nové normě nutné zapracovat na analýze klinických rizik, hrozeb a příležitostí,“ uvedl MUDr. Krutský s tím, že se mu velmi líbí otevřený a pozitivní přístup zaměstnanců k řízení kvality na jednotlivých pracovištích, předávání informací formou systému porad, nastavený systém firemní kultury a firemní identity i systém hlášení nežádoucích událostí.

„Samostatnou kapitolou je implementace nemocničního informačního systému, což je prubířský kámen pro jakoukoliv nemocnici, jakýkoliv subjekt. S tím jste se popasovali velmi dobře, je funkční a v plném provozu,“ dodal MUDr. Krutský s tím, že ve zprávě doporučí hodnotiteli udělení certifikátu. Spokojenost tlumočil i Ing. Zdeněk Vitouš, který realizoval audit v oblasti personalistiky a hospodářsko-technické oblasti. „Snažíte se získávat personál, i tam, kde je to velmi obtížné. Líbil se mi personální portál, který nově využíváte, ale také například algoritmus nákupů,“ dodal Ing. Zdeněk Vitouš.

„Já bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům nejen za úspěšný audit, ale hlavně za spolupráci, za jejich každodenní aktivní zapojení do systému řízení kvality. I když si to ani přímo neuvědomují, naplňují přirozeně požadavky normy. A to je to pozitivní a neobyčejné. Bylo pro mě velmi příjemné, když se mě při odchodu z nemocnice pan vrátný dotázal, jak jsme dopadli. Vážím si této angažovanosti zaměstnanců, vypovídá o firemní kultuře, kterou mimochodem auditoři také velmi pozitivně hodnotili. Bez zaměstnanců by žádný systém řízení kvality nefungoval. A že u nás funguje reálně, ne jen v dokumentech a popisech procesů, je obrovský úspěch a velká deviza do budoucna,“ zhodnotila ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!