Všichni znají řešení. Jen vyhrát volby

„Pro nás je zcela zásadní zachránit soukromé nemocnice v Šumperku, Jeseníku a Hranicích, kterým kvůli zákonu o neziskových nemocnicích hrozí likvidace. Dvě stě tisíc lidí ve spádových oblastech se tak ocitne bez dostupné zdravotní péče. To je pro nás naprosto nepřípustné,“ říká Ivan Langer z ODS…

Ivan Langer (ODS) – Pro nás je zcela zásadní zachránit soukromé nemocnice v Šumperku, Jeseníku a Hranicích, kterým kvůli zákonu o neziskových nemocnicích hrozí likvidace. Dvě stě tisíc lidí ve spádových oblastech se tak ocitne bez dostupné zdravotní péče. To je pro nás naprosto nepřípustné! V případě úspěchu ve volbách uděláme vše pro to, aby byl tento zákon co nejdříve zrušen. Podle ODS musí mít pacient právo na svobodnou volbu lékaře, zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Prosazujeme zřízení osobních účtů, na jejichž základě bude mít pacient přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádí a na co je čerpá. Občan si bude moci vybrat rozsah zdravotního pojištění, které může zahrnovat i dobrovolné připojištění dle vlastní úvahy. ODS nezvýší finanční spoluúčast pacientů na zdravotní péči. Pro všechny pacienty stanovíme horní hranici celkové výše doplatků na léčbu i léky za rok. Životně důležité léky by měly být k dispozici s minimálním doplatkem.

Miloslav Vlček (ČSSD) – Péči o zdraví vnímáme jako specifi ckou veřejnou službu. Má být navíc dostupná, tedy bez přímých plateb a různých příplatků. Jedním z pilířů jsou i námi prosazované neziskové nemocnice. Ty budou pro pacienty znamenat nezbytnou jistotu, že se jim v případě potřeby dostane v jejich spádové oblasti kvalifi kované péče bez toho, aby se obávali, že na ni z fi nančních důvodů nedosáhnou. Tato síť neziskových zařízení by měla zajistit účinnější kontrolu nad vynakládanými prostředky. Zmiňovaná možnost přímého placení péče v soukromých nemocnicích výměnou za nižší zdravotní pojištění je absurdní. Popisovaný model, který by se tak moc líbil našim pravicovým politickým oponentům, by nejenže způsobil brzký kolaps celého zdravotnického systému v naší zemi, ale spoustu jejích občanů by přivedl před těžko řešitelné dilema, kde na nezbytnou zdravotní péči v rodinném rozpočtu vzít. Další péče by měla ležet na bedrech specialistů. Tak je tomu třeba při léčbě infarktů, ve které patříme k absolutní světové špičce.

Tomáš Kvapil (KDUČSL) – Zdravotní péče by měla být fi nancována z veřejného zdravotního pojištění a jiných veřejných zdrojů, ale také z individuálního připojištění na zdravotní péči. Tu by mohla poskytovat i ta zdravotnická zařízení, která nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Prosazujeme důslednou kontrolu (revize hospodaření pojišťoven, nemocnic apod.), která přinese úspory až stovek milionů korun. Úsporu čtyř miliard korun ročně přinese regulace sítě poskytovatelů zdravotní péče na základě výběrových řízení, kdy hlavním kritériem pro uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami nebude právní forma nemocnice, ale kvalita, efektivita a struktura poskytované péče. Navržený zákon o neziskových nemocnicích, vetovaný prezidentem, bohužel zásadně omezuje dostupnost kvalitní péče za předpokladu, že se vlastník zařízení nepodvolí diktátu toho zákona. Pokud totiž nemocnice nezmění právní formu, tak zde pacientům nebude výkon hrazen z jejich peněz, které platí v pojištění. To je velmi diskriminační.

Pavel Andrš (SZ) – Základem naší koncepce zdravotnictví je vytvoření páteřní sítě zdravotnických zařízení s dostupnou a standardní péčí, kompatibilním informačním systémem s podporou elektronické zdravotní karty a důrazem na prevenci. Fakultní nemocnici v Olomouci považujeme za kompetentní vyšší krajské zdravotnické pracoviště. K předání kompetencí z ministerstva zdravotnictví na kraje došlo předčasně, měla být nejprve vytvořena koncepce zdravotnictví a vymezen obsah standardní péče. Podporujeme především neziskový princip ve zdravotnictví obdobně, jako se osvědčil například v USA. Všechny provedené transformační změny doporučujeme ale respektovat a ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám je nutné zajistit všem rovné podmínky na základě akreditace jednotlivých pracovišť. Prosazujeme také nezávadné potraviny a zdravý životní styl.

Olomoucký den

Všichni znají řešení. Jen vyhrát volby
Ohodnoťte tento článek!