VV: požadujeme zvýšení kompetencí sester

Věci veřejné chtějí zvýšit kompetence zdravotních sester a zjednodušit stávajícího systému jejich vzdělávání. Pro zdravotní personál požadují zajistit vyšší finanční ohodnocení. „Na tyto opatření použijeme prostředky ušetřené na administrativních nákladech spojených s výběrem pojistného zavedením jediné pojišťovny pro správu standardu ve zdravotnictví a prostředky ušetřené definicí standardu,“ odpovídala na dotazy Zdraví.Euro.cz mluvčí strany Petra Hrušová.

Co je pro vás nejdůležitější v oblasti zdravotnictví?

Klíčové tři priority VV ve zdravotnictví jsou: a) Stanovení definice základní zdravotní péče, tedy standardu, na který má právo nárok každý občan z titulu placení základního zdravotního pojištění, bez dalších poplatků či doplatků. b) Stanovení páteřní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení tuto péči poskytujících. Zdravotnická zařízení v této základní síti budou garantovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči v rámci základního zdravotního pojištění. c) Rozdělení zdravotního pojištění na standardní a nadstandardní. Standardní bude zajišťovat úhradu základní zdravotní péče v zákonem jasně definovaném rozsahu, jejíž kvalitu a dostupnost bude garantovat stát a bude spravováno jedinou pojišťovnou pod ministerstvem zdravotnictví. V nadstandardu si budou konkurovat ostatní zdravotní pojišťovny.

Jaké změny by podle Vás měly přijít co nejdříve a co je spíše dlouhodobým plánem?

Návrhy uvedené v první odpovědi by měly být provedeny co nejdříve. Ruku v ruce s tím jde nezávislý technický a ekonomický audit všech fakultních a krajských nemocnic. Vedle toho je nezbytné okamžitě zrušit poplatek za položku na recept, po stanovení standardu potom zrušit regulační poplatky všechny. V rámci definice standardu je rovněž nutné stanovit pro každou skupinu nemocí minimálně jeden plně hrazený lék a zavést povinnost lékařů pacienty o tomto léku informovat. Jako další je nezbytné okamžitě řešit nedostatečnou a nevyhovující péči o seniory, to znamená především rozvoj a zvýšení dostupnosti paliativní péče a zavedení kvalitních lůžek dlouhodobé a pečovatelské péče.

Dlouhodobě je nutné posílit mechanismy, které umožní pojišťovnám pacienta finančně motivovat k preventivní péči o své zdraví; a stejně tak ohodnotit ty lékaře, kteří budou své pacienty v prevenci efektivně podporovat. Diskuse je třeba vést o dalším zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky. Výhledově je rovněž nutné posílení reálného práva pacientů na objektivní informace o možnostech léčby a kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení a zřízení elektronicky přístupných osobních, zdravotních účtů pacienta.

Jedním z největších problémů českého zdravotnictví jsou finance a mzdy lékařů, sester v nemocnicích. Jak chcete vyřešit tento problém?

Prosazujeme zvýšení finančního ohodnocení zdravotního personálu k zabránění dalšího odlivu kvalifikovaných pracovních sil do zahraničí a v případě zdravotních sester také zvýšení kompetencí všeobecné zdravotní sestry a zjednodušení stávajícího systému jejich vzdělávání. Na tyto opatření použijeme prostředky ušetřené na administrativních nákladech spojených s výběrem pojistného zavedením jediné pojišťovny pro správu standardu ve zdravotnictví a prostředky ušetřené definicí standardu, tedy základní zdravotní péče.

Co v současném systému považujete za vyhovující a co by podle Vás mělo být zachováno?

Především vysoká úroveň kvality zdravotní péče a kvality práce našich lékařů a zdravotních sester, která je celosvětově plně konkurenceschopná. Navrhovaná opatření mají směřovat k jejímu zachování a zvyšování.

Ve svém programu píšete, že by měla být jediná státem spravovaná pojišťovna, která by střádala všechny peníze z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní pojišťovny by se mohly podílet na nadstandardní péči. Jak chcete takový krok prosadit? Pojišťovny zřejmě s takovým rozdělením nebudou souhlasit.

Tento krok bude muset být upraven legislativně zákonem. Zástupci pojišťoven musí pochopit, že úlohou pojišťovny, minimálně v základním zdravotním pojištění, není vydělávat, ale účinně a efektivně přerozdělovat svěřené prostředky na základě kvality odvedené práce nikoliv kvantity, jako je tomu dnes.

Chcete snížit odvody na zdravotní pojištění o 5 procent. To je poměrně odvážné prohlášení, neobáváte se, že budou peníze někde chybět?

Námi navrhovaná opatření ušetří ve zdravotnictví 15 mld korun ročně, ze kterých toto snížení pokryjeme. Do zdravotnictví není nutné lít další a další prostředky, je nutné najít úspory v rámci systému. Takové my navrhujeme. Systém financování zdravotnictví je postaven naruby. Odsouhlasená výše příjmů do zdravotnictví má být to, co určuje absolutní limit výdajů. Výdaje se neregulují a stále se doplácí. Je nutné hledat další úspory např. v nekontrolovaných výdajích na léky. Další úspory určitě přinese audit hospodaření fakultních a krajských nemocnic.

Postupně chcete zrušit i regulační poplatky. Zároveň ale přiznáváte, že svou regulační funkci plní. Jakým způsobem chcete zamezit plýtvání ve zdravotnictví?

Regulační poplatky svou úlohu plnily, především v počátku svého zavedení. Jejich efektivita však klesá a po definování základní zdravotní péče budou zcela nepotřebné. Každý pacient bude vědět na co, kde a kolikrát má v rámci standardu nárok, vše ostatní si bude muset připlatit. Pacient rovněž bude mít v rámci svých elektronických zdravotních účtů kontrolu nad odvedeným pojistným i čerpané zdravotní péči, tudíž nebude docházet k případům, kdy je za pacienta účtována léčba či zákrok, které nikdy nepodstoupil.

Ohodnoťte tento článek!