Vybavení může stát až půl miliardy

Titulní obrázek

„Zastupitelé Plzeňského kraje na svém zasedání podpořili zájem Plzeňského kraje vyhlásit výběrové řízení na nákup vybavení Klatovské nemocnice, které zahrnuje přístrojové vybavení, nábytek a další věci potřebné k fungování zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová…

Až přes půl miliardy se může přehoupnout částka, za kterou bude pořízeno vybavení do právě budovaného monobloku Klatovské nemocnice. Konečnou částku ale určí až výsledek soutěže, kterou Plzeňský kraj vyhlásí.

„Zastupitelé Plzeňského kraje na svém zasedání podpořili zájem Plzeňského kraje vyhlásit výběrové řízení na nákup vybavení Klatovské nemocnice, které zahrnuje přístrojové vybavení, nábytek a další věci potřebné k fungování zdravotnického zařízení , jako jsou hasicí přístroje, telefony a další. Částka by přitom podle provedené kalkulace neměla přesáhnout 529 milionů Kč včetně DPH.

Finanční prostředky budou čerpány z Fondu financování Klatovské nemocnice,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová.

„Tato finanční částka je stropem, budeme se snažit vysoutěžit cenu co nejnižší,“ dodal radní PK pro oblast zdravotnictví Václav Šimánek.

Vybavena bude

S vybavováním nemocnice by se mělo začít začátkem roku 2011, ale otázka vybavení se musí řešit již s předstihem i kvůli požadavkům stavební firmy a projektové kanceláře. Z Klatovské nemocnice zaznívají hlasy, že oddělení nedostanou vše, co by potřebovala, toho se však ředitel Klatovské nemocnice Jiří Vlček nebojí. „Vše je teprve otázka soutěže. Rozhodně se ale nebojím, že bychom neměli optimálně vybavenou nemocnici,“ uvedl Vlček.

Na plné pecky

Základní kámen stavby nového monobloku klatovské nemocnice byl položen letos v srpnu. Jde o vůbec největší investici Plzeňského kraje a celkové náklady i s vybavením se blíží jedné a půl miliardě korun. Nová stavba by měla být hotova na konci roku 2011. „Máme vykopané obě stavební jámy, z 20 procent jsou tam stavební betony a začne se dělat izolace. V plném proudu jsou inženýrské sítě. Jede se na plné pecky a podle plánu,“ uvedl František Polák ze společnosti Metrostav.

Vyšší standard

Nová stavba bude plně bezbariérová a byla podle představitelů kraje navržena tak, aby byl vytvořen vyšší standard pro práci všech 17 medicínských oborů, které v klatovské nemocnici působí. Celý objekt bude integrován do jednoho monobloku, který bude tvořit vyšetřovací (léčebná) a lůžková část.

Vyšetřovací část bude mít 30 ambulantních místností, anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) s 5 lůžky, jednotku intenzivní péče (JIP) se 17 lůžky, 3 hlavní operační sály, 6 sálů zákrokových, příjem a centrální sterilizaci. „Vedle toho zde bude veřejná a ústavní lékárna. Lůžková část v severním, západním a jižním křídle bude mít celkem 241 lůžek. Převážně dvou a třílůžkové pokoje budou obsahovat WC a sprchu. Tato část je doplněna ambulancemi, oddělením rehabilitace, radiodiagnostickým oddělením včetně magnetické resonance a centrálními šatnami,“ dodala Jarošová.

Milan Kilián, Regionální deník

Vybavení může stát až půl miliardy
Ohodnoťte tento článek!