Výběrová řízení předzvěstí privatizace nemocnic?

Antonín Seďa, poslanec za ČSSD a člen správní rady VZP se v komenáři zamýšlí nad tím, proč Zlínský kraj vypisuje výběrová řízení na obsazení míst ředitelů nemocnic. Nestojí za tímto krokem snaha nemocnice zprivatizovat?

Zlínský kraj vypisuje výběrová řízení na obsazení míst ředitelů nemocnic, která mají ověřit, zda ředitelé jsou či nejsou „schopni a ochotni“ pracovat pod novým zřizovatelem.

Jako důvod vypsání výběrových řízení uvedl radní Bronislav Fuksa (ODS), že ředitelé byli automaticky potvrzeni ve svých funkcích v době, kdy nemocnice přebíral od státu kraj, a také, že někteří jsou na svých postech už více než osm let.

Osobně jsem přesvědčen, že každý zřizovatel má právo vypsat výběrové řízení na jakékoli řídící místo ve svých organizacích.

Nicméně mám jisté pochybnosti o „načasování“ těchto výběrových řízení a také o důvodech, které k nim vedou. Nemocnice byly převedeny pod správu kraje před dvěma lety.

Od té doby bylo dostatek příležitostí nejen vypsat jednotlivá výběrová řízení, ale především zhodnotit kvalifikační, odborné i jiné předpoklady, a také zhodnotit hospodaření jednotlivých nemocnic.

V době, kdy si jednotlivé nemocnice vedou velmi dobře, kdy hospodaří s mírným ziskem, kdy jsou rozpracované nové projekty na rozšíření či zkvalitnění zdravotnické péče, není mi vypisování výběrových řízení dostatečně srozumitelné.

Také jistý stupeň „utajení“ před širokou veřejností i před samotnými řediteli nemocnic nesvědčí o velké transparentnosti blížících se konkursů.

V současné době se opětovně rozhořel spor mezi prezidentem České lékařské komory a mezi středočeským krajem, týkající se převodu nemocnic na obchodní společnosti.

David Rath se obává, že péče v těchto nemocnicích se omezí jen na výnosné obory, které se poté zprivatizují, že hrozí odplynutí majetku a že se zhorší dostupnost zdravotní péče pro občany.

Není to tak dávno, kdy se před krajskými volbami rozhořel politický spor o budoucí podobu krajských nemocnic. Teď je již po volbách, ve kterých ODS získala dostatečný mandát k tomu, aby zahájila přeměnu nemocnic na obchodní společnosti.

V jednom regionálním týdeníku na Uherskohradišťsku vyšel dne 7. března rozhovor s prvním náměstkem ředitele uherskohradišťské nemocnice MUDr. Sládkem, který v uvedeném článku tvrdil, cituji:

„Současný stav nemocnic jako příspěvkových organizací se dlouhodobě ukazuje jako neživotaschopný. Je to záležitost, která přežívá. V tomto úhlu pohledu přechod na nějaký způsob jiného vlastnictví je krok správným směrem.“

Nehodlám polemizovat s názorem pana náměstka, který rozhodně nesdílím, ani nechci hovořit o nevýhodách přechodu nemocnic na obchodní společnosti či o negativních zkušenostech z privatizace nemocnic v zahraničí.

Nezdá se mi však, že všechny tyto kroky jsou načasovány pouze náhodně. Nechci být špatným prorokem, ale spíše se domnívám, že snahou vypisovaných konkursů je zejména dosadit do vedení nemocnic takové ředitele, kteří, jak řekl sám pan radní Fuksa, budou „ochotni“ pracovat pod novým zřizovatelem. Já dodávám: a budou loajální k přeměně nemocnic na obchodní společnosti.

Pokud tomu tak je, pak by bylo čestné vůči občanům i zdravotnickému personálu se k tomuto kroku otevřeně přiznat.

Pokud tomu tak není, doporučuji členům výběrových komisí, aby důsledně zastávali princip odborné způsobilosti a hodnocení ekonomických výsledků řízených organizací, aby v žádném případě neakceptovali hodnocení uchazečů vycházející z přístupu těchto osob k privatizaci nemocnic a aby důsledně dbali nejen na zákonnost, ale i transparentnost těchto výběrových řízení.

Pouze čas ukáže, zda se výběrová řízení nestanou předzvěstí privatizace nemocnic i v našem Zlínském kraji.

Antonín Seďa, Právo

Autor je poslancem Parlamentu ČR za ČSSD, člen správní rady VZP ČR

Ohodnoťte tento článek!