Výběrová řízení – srozumitelná a průhledná kritéria?

Titulní obrázek

Výběrová řízení na lékařskou praxi bývají podle některých lékařů často neprůhledná. Jiní zase poukazují na to, že samotná řízení nemají velkou váhu, protože pojišťovna není povinna se výsledkem rozhodnutí řídit. Jaké jsou vaše zkušenosti? Jsou podle vás kritéria pro účast na výběrových řízeních obecně srozumitelná? Napište nám!

Výběrová řízení na lékařskou praxi bývají podle některých lékařů často neprůhledná. Jiní zase poukazují na to, že samotná řízení nemají velkou váhu, protože pojišťovna není povinna se výsledkem rozhodnutí řídit.

Jedním ze sporných případů je osud zdravotnického střediska po smrti Bohumíra Doula, který se letos v létě zastřelil v prachatické pobočce VZP. Přestože při výběrovém řízení na uvolněné místo praktického lékaře zřejmě nebyl porušen žádný právní předpis, považují někteří lékaři výsledek za překvapující a vyzývají poraženého uchazeče, aby se proti rozhodnutí bránil.

(O případu informoval server Zdraví.Euro.cz už dříve, více – ZDE)

Oč konkrétně jde? Po smrti Bohumíra Doula skončila existence zdravotnického střediska Strašín. O místo praktického lékaře v dané oblasti (pro obec Strašín a Kašperské hory) začali usilovat dva lékaři.

Prvním je Stanislav Masný, který zde působil řadu let jako zaměstnanec doktora Doula, a kterého pacienti v regionu velmi dobře znají.

Druhým je Jiří Šoukal – lékař přicházející z Mohelna na Vysočině, který chce na Šumavě začít nový život – rozvádí se a se svou novou přítelkyní chce bydlet jinde než dosud. O místo praktického lékaře se začal zajímat i díky magistře z místní lékárny – Evě Staňkové, která je zároveň členkou zastupitelstva v Kašperských horách. Ta mu také pomohla vyřešit mnohé formality nutné k účasti na výběrovém řízení.

NAPIŠTE NÁM!Jaké jsou vaše zkušenosti?Jsou podle vás kritéria proúčast na výběrových řízeníchobecně srozumitelná?bezdekova@mf.cz

Podle aktuálních informací však výběrové řízení nevyhrál lékař, kterého místní lidé léta znají, a kdo i v kritickém čase po zániku zdravotního střediska ve Strašíně zajistil pacientům dostupnost zdravotní péče. Na prvním místě se naopak umístil v regionu „neznámý“ Jiří Šoukal.

Obec prý neposkytla rovné podmínky

Stanislav Masný pokládá výsledek výběrového řízení za nefér. Poukazuje na to, že obec oběma uchazečům neposkytla rovné podmínky.

„Zpracoval jsem provozní řád a čekal na schválení hygienickou službou, požádal o schválení smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem prostor, ve kterých jsem pět let pracoval,“ vypráví Masný.

Zpočátku byl jediný zájemce – Stanislav Masný. „Najednou však magistra z naší lékárny přitáhla neznámého zájemce – doktora Šoukala z Mohelna. Obešla zákonný postup získání smlouvy o smlouvě budoucí, předložila provozní řád, který byl okamžitě i s chybami schválen hygienikem a dotlačila zájemce na krajský úřad k obdržení registrace a přihlášky do výběrového řízení. Dle zákona musí zastupitelstvo poskytnout tuto smlouvu všem zájemcům o výběrové řízení. Já jsem však tuto smlouvu nedostal. Doktor Šoukal ano. Zřejmě díky paní magistře. Získání nájemní smlouvy obešla zrychleným způsobem, “ říká Masný a dodává:

„Zatímco její provozní řád byl okamžitě schválen hygienikem, já jsem ho musel zpracovat, čekat a doplňovat dle připomínek hygienické služby. Smlouvu o smlouvě budoucí jsem od zastupitelstva Kašperských Hor nedostal. Tím jsem nemohl podat přihlášku do výběrového řízení,“ stěžuje si lékař. „Myslím si, že magistra potřebovala dostat na místo praktického lékaře někoho, kdo jí za to bude vděčný a kdo bude posílat pacienty do její lékárny. Řekla, že pokud bych na to místo nastoupil já, bude muset lékárnu zavřít. Pokud bude praxi provozovat doktor Šoukal, bude lékárna dále fungovat.“

Nehorázné lži

Dotyčný lékař Jiří Šoukal považuje tyto informace za pouhé pomluvy. „Jsou to všechno naprosté nesmysly. Právě se rozvádím, ukončil jsem desetileté manželství. Zamiloval jsem se a nemohu setrvávat v místě, kde jsem byl dosud. Na městském úřadu v Kašperských horách si přečetli moji vizi, ověřovali si reference, které byly příznivé. K panu doktoru Masnému vyjádřili odmítavé stanovisko, protože za tu dobu co tam pracuje, si také udělal určitou pověst. A já to nehodlám více komentovat,“ poznamenává doktor Šoukal.

Jakékoliv neprůhledné vazby na magistru Staňkovu odmítá. „Zcela scestné jsou také informace o tom, že provozní řád předkládala za mě magistra Staňková. Vypracoval jsem ho a předkládal samozřejmě já. Prošlo to standardním schvalovacím řízením. Pan doktor Masný se snaží napadat kde co, ale tady jde o naprosto standardní postup,“ poznamenává Šoukal.

Úřady zákon neporušily

Také starostka Kašperských hor Alena Balounová uvádí, že obec postupovala zcela v souladu se zákonem. „Rada města rozhodla, že smlouvu o smlouvě budoucí dá tomu zájemci, který se bude o daný obvod ucházet. Pan doktor Masný se o něj neucházel, respektive ucházel se o něj dříve doktor Šoukal. Navíc doktor Masný nemá pravdu, pokud tvrdí, že město musí poskytnout nájemní smlouvu všem účastníkům výběrového řízení. Rada města má právo rozhodnout, s kým uzavře nájemní smlouvu a s kým ne,“ uvedla starostka.

Ani právníci si nejsou zcela jisti, zda úřady porušily zákon, pokud doktorovi Masnému neposkytly danou smlouvu. „Pan doktor v souvislosti s věcným a technickým vybavením zpochybňuje postup při uzavírání smluv o smlouvě budoucí o pronájmu nebytových prostor městským úřadem. Toto jednání není součástí řízení o registraci ani výběrového řízení, ale ovlivňuje skutečnost, zda žadatel doloží či nedoloží vlastnický nebo nájemní vztah k předmětným prostorům. Pan doktor zejména napadá to, že smlouvu o smlouvě budoucí o pronájmu nemovitostí musí zastupitelstvo poskytnout všem účastníkům výběrového řízení. V tomto případě je nutné si uvědomit, že se jedná o dvoustranný, případně vícestranný právní vztah, při kterém má každý ze subjektů možnost projevit svou svobodnou vůli, pokud tato není omezena právním předpisem,“ odpovídá na dotazZdraví.Euro.cz právník SPL Adam Doležal.

Braňte se, vyzývají Masného lékaři

Přesto, že úřady zřejmě žádný předpis neporušily, někteří lékaři vyzývají doktora Masného k tomu, aby se proti výsledku výběrového řízení bránil. Poté, co výpověď Stanislava Masného zveřejnily Zdravotnictví a medicína na svých webových stránkách Zdraví.Euro.cz, ozvali se na jeho obranu kolegové z řad praktických lékařů. „Pokud budete v akutní finanční tísni, jistou sumu jsem vám ochoten darovat. Doufám, že jsem vás tím neurazil, protože ta situace se teď může stát prakticky každému z nás kdekoliv, i mně,“ vzkázal v diskusním fóru jeden z lékařů.

„Vážený pane kolego, pro to, abychom se jako praktičtí lékaři mohli bránit zvůli zdravotních pojišťoven a ministerstev, existuje Sdružení praktických lékařů. Kolega Doul se na něj s prosbou o pomoc neobrátil. Obraťte se vy. Je-li Sdružení co k čemu, mělo by vám pomoci. Další pomoc bych hledal v ČLK,“ napsal v diskusi praktický lékař Petr Bouzek z občanského sdružení Praktik.cz.

„Kauza doktora Masného na mě dělá dojem, že celá věc byla předem domluvená,“ uvedl dále proZdraví.Euro.cz Petr Bouzek. „Mohu to sice hodnotit pouze teoreticky, protože případ konkrétně sám neznám. Ale z toho, co doktor Masný popisuje, se mi zdá výsledek podivný. U praktických lékařů hraje velký význam znalost prostředí. Praktický lékař pracuje s lidmi, dělá takzvanou sociální medínu. A jestliže někdo pracuje v regionu takovou dobu, a nikdy proti němu nebyly žádné stížnosti, tak mi přijde zvláštní, že nakonec vyhraje někdo jiný,“ poznamenává lékař.

Podle Bouzka jsou dnešní výběrová řízení na místa lékařů pouze formální.

„Řekněme si to na rovinu, dvě třetiny výběrových řízení na místa lékařů jsou zkorumpované. Současná úroveň výběrových řízení na místa lékařů nemá žádnou úroveň, protože VZP si stejně nakonec může uzavřít dohodu, s kým chce. Je to jen taková hra na výběrové řízení. I já osobně jsem zažil absurdní věc. Když jsem ještě pracoval v Praze, měla Městská část Praha 7 zájem, abych došlo ke vzniku místa praktického lékaře. Já jsem výběrové řízení vyhrál, ale pojišťovna stejně sdělila, že žádné místo praktika otevírat nebude. Ptám se tedy, k čemu jsou taková výběrová řízení, když ta pojišťovna má absolutně rozhodující postavení? Bojím se toho, že podle plánů současného ministra Julínka bude mít pojišťovna ještě větší pravomoci. Myslím si, že o tom, zda má být a jaký má být v dané obci doktor, má rozhodovat samotná obec a ne pojišťovna. Zájem pojišťovny totiž není vždy totožný s tím, co je nejlepší pro danou obec,“ poznamenává Bouzek.


Jaké jsou vaše zkušenosti s výběrovým řízením?


Jsou podle vás kritéria pro výběr lékařů dostatečně jasná a srozumitelná?

Kdo by měl mít podle vás konečné slovo – obec, kraj nebo pojišťovna?

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!