Vybírání poplatků jako práce přesčas?

Titulní obrázek

Vybírají poplatky, mají zodpovědnost za finanční hotovost, zaměstnavatel s nimi sepsal dohodnu o hmotné zodpovědnosti. Mají tito zdravotníci nárok na osobní příplatek či nadtarifní část platu? „Se zdravotními sestrami, po kterých zaměstnavatel nově požaduje provádět výběr regulačních poplatků, měl být sjednán příslušný dodatek k pracovní smlouvě, který by zohledňoval rozšíření pracovních povinností zaměstnance. V rámci této dohody o změně pracovní smlouvy by byl prostor i pro sjednání mzdového ohodnocení za plnění většího rozsahu pracovních povinností oproti předchozímu stavu,“ odpovídá JUDr. Domink Brůha…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Pracuji jako zdravotní sestra a od letošního roku vybíráme v ordinacích 30 a 90 Kč poplatky. Zaměstnavatel s námi sepsal hmotnou zodpovědnost. Máme nárok na nějaký příplatek za vybírání těchto poplatků (styk s penězi)?

Obecně z hlediska pracovního zařazení by ve zdravotnických zařízeních měl hotovostní výběr regulačních poplatků realizovat spíše pracovník, u něhož lze nakládání s hotovostí, a tedy i výběr regulačních poplatků podřadit pod sjednaný druh práce, typicky pokladní.

Povinnost provádět výběr regulačních poplatků standardně nepatří mezi povinnosti zdravotních sester, a pokud byl sjednán druh práce stručně jako „zdravotní sestra,“ pak výběr regulačních poplatků pravděpodobně může představovat plnění povinností nad rámec druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

Z tohoto důvodu by správně se zdravotními sestrami, po kterých zaměstnavatel nově požaduje provádět výběr regulačních poplatků, měl být sjednán příslušný dodatek k pracovní smlouvě, který by zohledňoval rozšíření pracovních povinností zaměstnance. V rámci této dohody o změně pracovní smlouvy by byl prostor i pro sjednání mzdového ohodnocení za plnění většího rozsahu pracovních povinností oproti předchozímu stavu.

Na druhé straně, z formulace dotazu vyplývá, že dohoda o odpovědnosti za schodek již byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sepsána, když zákoník práce ji obecně pro tyto případy umožňuje, neboť i vybírání poplatků v ordinacích zdravotní sestrou představuje nakládání s hotovostí, tj. s hodnotami svěřenými zaměstnanci k vyúčtování ve smyslu § 252 zákoníku práce.

Ze stávající právní úpravy však nelze dovodit, že samotným podepsáním dohody o odpovědnosti za schodek vzniká zaměstnanci automaticky právo na nějaký příplatek, neboť v platové ani mzdové sféře žádný takovýto příplatek upraven není, ledaže by v některých konkrétních případech vybírání regulačních poplatků mělo charakter práce přesčas a zakládalo tak nárok zaměstnance na příplatek za práci přesčas.

Obávám se ovšem, že případné prokazování takovéhoto nároku na vyplacení příplatku za přesčasovou práci by mohlo být v praxi velmi složité, proto mi nezbývá než doporučit, aby zaplacení širšího druhu plnění pracovních povinností v podobě výběru regulačních poplatků bylo řešeno formou dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a zohledněno například v osobním příplatku či jiné nadtarifní části platu nebo mzdy.

www.Zdravi.Euro.cz

Vybírání poplatků jako práce přesčas?
Ohodnoťte tento článek!