Východní Slovensko se potýká s epidemií syfilidy

Východní Slovensko se potýká s epidemií syfilidy. Tato pohlavní choroba je v tamním okrese Trebišov rozšířena výrazně více než ve zbytku země, informoval úřad veřejného zdravotnictví.

Krizový štáb rozhodl o izolaci nemocných ve zdravotnických zařízeních. Podle médií se syfilis šíří hlavně v jedné romské osadě. Loni v trebišovském okrese, kde žije přes 100.000 obyvatel, přibylo 115 nových případů onemocnění syfilidou. U dalších několika stovek lidí byla nemoc potvrzena již dříve. S ohledem na počet obyvatel je výskyt syfilidy v okrese až 16násobně vyšší, než je průměr v celé zemi.

Hygienici uvedli, že zhruba sedm z deseti případů onemocnění se týká samotného města Trebišov, a to zejména oblasti, kde lidé bydlí ve špatných hygienických podmínkách. Podle slovenských médií jde o místní romskou čtvrť, ve které žije několik tisíc lidí. Mezi nemocnými jsou i nezletilí.

List Sme napsal, že syfilis se v regionu šíří i prostitucí. Slovenská policie odmítla spekulace o možné prostituci dětí a rozšíření nemoci připsala špatným hygienickým podmínkám. Uvedla rovněž, že o rozšíření syfilidy v romské osadě v Trebišově získala informace již před rokem a že se situací začala zabývat spolu s dalšími úřady.

Krizový štáb nově rozhodl, že lidé trpící syfilidou budou izolováni v nemocnici. V první fázi by mělo být hospitalizováno méně něž deset osob. Regionální úřad veřejného zdravotnictví také vydal leták v romštině o nemoci, jejích příznacích a možnostech ochrany.

Syfilis se přenáší pohlavním stykem, kontaminovanými předměty nebo v těhotenství z matky na dítě. Neléčená syfilis může po čase vážně poškodit prakticky všechny orgány, nejčastěji kůži, kosti, srdce, mozek a míchu. V pozdějších stádiích může vést k duševním poruchám a smrti.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!