Výdaje pojišťoven stouply za pět let o 15,6 pct na 224 mld.

šipka, růst, nárůst, vzestup

Výdaje zdravotních pojišťoven stouply za pět let o 15,6 procenta na loňských 224 miliard korun. Největší díl peněz šlo do nemocnic, téměř polovina. Nejrychleji v letech 2008 až 2012 stoupaly náklady na zdravotnickou záchrannou službu (o 42 procent), na rehabilitaci a domácí péči, nejpomaleji na ambulantní stomatologii (o 8,8 procenta). Výdaje na lázeňskou péči za pět let klesly o 11,9 procenta.

Uvedl to na svém webu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění dosáhly podle předběžných dat loni 223,923 miliardy korun, což je o 1,8 procenta více než v roce předchozím. Podíl veřejného zdravotního pojištění na celkových výdajích na zdravotnictví činil v loňském roce 78,8 procenta.

Pojištěnců bylo v průměru 10,405 milionu, z toho u Všeobecné zdravotní pojišťovny 59,3 procenta. Z veřejného pojištění šlo na jednoho pojištěnce v průměru za rok 21.300 korun, o jedno procento víc než v roce předchozím.

Ze svých základních fondů, které jsou určeny na úhradu zdravotní péče, vydaly zdravotní pojišťovny loni 223 miliard korun, na zlepšení zdravotní péče z jiných fondů daly 922 milionů korun.

Lůžková zařízení spotřebovala 50,8 procenta, tedy 113,766 miliardy korun, z toho 104,674 miliardy dostaly nemocnice. Ambulance dostaly 58,761 miliardy, tedy 26,2 procenta celkových nákladů – ambulantní stomatologové měli 4,4 procenta, praktici 5,8 procenta, specialisté včetně gynekologů 9,9 procenta. Na léky na recept šlo ze zdravotního pojištění 16,1 procenta celkových nákladů, tedy 36,104 miliardy korun.

Stát odvedl za své pojištěnce, tedy děti, důchodce či nezaměstnané, loni celkem 52,874 miliardy korun, to je o 0,3 procenta víc než v roce předchozím. Příčinou je vyšší počet státních pojištěnců, sama platba za jednoho pojištěnce se už čtyři roky nezvyšovala.

Ohodnoťte tento článek!