Výdaje za centrové léky se zvýšily na pět miliard korun

léky

Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) oznámil, že v rozmezí 2010 až 2015 se náklady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na centrové léky zvýšily z 1, 3 na 4, 8 miliardy korun. Prezident SZP Ladislav Friedrich se táže, zda je tempo růstu nákladů na tyto přípravky do budoucna udržitelné.

Čtyřnásobně více za léky

Jak uvedl prezident SZP Ladislav Friedrich, tento nárůst vysoce překračuje limity, určené úhradovými vyhláškami pro uvedené roky. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny sdružené hradí nákladné léky pro své klienty ve výši a za takových podmínek, jaké určí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nárůst nákladů pak pojišťovnám stanovuje úhradová vyhláška. Jak SZP připomíná, nárůst nákladů je omezen na cca 5 až 6 % ročně.

„Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny nyní usilují o to, aby i při omezených zdrojích byla poskytnuta kvalitní léčba všem, u nichž vzniká oprávněný nárok a léčba je efektivní,“ zdůraznil prezident Friedrich a dodal, že v letech 2010 až 2014, kdy Česká republika procházela hospodářskou recesí a hrubý domácí produkt rostl tudíž minimálně, se vybralo méně z odvodů na zdravotní pojištění. I přesto náklady na vysoce specializovanou a nákladnou terapii takto významně rostly. Na tyto náklady měly vliv i daňové úpravy, a to zvýšení sazby DPH na léky o 1 % v roce 2013, což navýšilo i náklady plátců.

Počet léků centrových léků roste

Prezident Friedrich vysvětlil, že v témže roce bylo vydáno i nové cenové rozhodnutí, které měnilo cenová pásma a s tím spojené obchodní marže. V roce 2015 naopak došlo u léčivých přípravků ke snížení DPH (z 15 % na 10 %). Přesto však rok 2015 došlo k nárůstu nákladů o 7 %, reálný nárůst proto činí nejméně 12 % a po doúčtování zbylých výkonů z roku 2015, které ještě pokračuje, se tento nárůst ještě zvýší. Celkově za poslední 4 roky činí nominální nárůst nákladů průměrně přes 33 % ročně. „Stejný vývoj ukazuje počet hrazených přípravků, používaných v centrech se zvláštní smlouvou. Počet přípravků se každoročně zvyšuje. Za poslední čtyři roky průměrně o 22 % ročně, celkově je v tomto segmentu více než 4krát více přípravků než v roce 2010,“ vypočetl Ladislav Friedrich.

Nejvíc stojí onkologie a imunologie

Největší podíl nákladů byl pojišťovnami uhrazen na přípravky onkologické, kam se řadí například také imunostimulancia. „V posledním roce byly náklady na tento segment dvojnásobné ve srovnání s další nejnákladnější skupinou léčiv. Následují přípravky na léčbu metabolických onemocnění, na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Náklady na léčbu onkologických a imunologických onemocnění stoupají vlivem příchodu nových, nákladných léčiv, a prodlužováním doby setrvání na léčbě. Mají tak na celkovém růstu největší podíl,“ vysvětlil prezident Friedrich s tím, že rychlé rozšiřování moderní léčby pomocí nových nákladných léčivých přípravků je dobrou zprávou pro pacienty-pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Do budoucna však vzniká otázka, jak dlouho bude takto vysoké tempo růstu nákladů udržitelné.

Ohodnoťte tento článek!