Vydán Manuál pomoci nevidomým

U příležitosti Mezinárodního dne nevidomých, který si připomínáme 13. listopadu, vydalo Dobrovolnické centrum Okamžik speciální Manuál pomoci nevidomým, kterým chce přispět k odstraňování mylných představ a předsudků o životě a světě nevidomých lidí a má být i stručným návodem k oboustranně příjemné komunikaci.

Manuál je pro veřejnost zdarma a vznikl s přispěním Nadace O2. Bude distribuován do dobrovolnických center a dostane ho každý, kdo o něj projeví zájem. Online verzi manuálu je možné od 16. listopadu nalézt na webových serverech www.okamzik.cz, www.nevidomimezinami.cz a www.dobrovolnik.cz.


Ukázka z manuálu, popisující sedm nejběžnějších mylných představ o nevidomých:

1. OMYL: Slepota způsobuje úplnou závislost na ostatních lidech. Proto je nevidomý vždy vděčný za každou pomoc.

SKUTEČNOST: Mnoho nevidomých usiluje o maximální nezávislost. Řadu činností vykonávají ve velké míře samostatně. Nevyžádaná a nevhodně poskytnutá pomoc může vyvolat nepříznivou reakci.

2. OMYL: Ve společnosti nevidomého by se nemělo mluvit o barvách a jiných zrakových vjemech. Je třeba se důsledně vyhýbat slovu „slepota“ a obratům „podívej se“, „uvidíme se“ apod.

SKUTEČNOST: I nevidomí běžně používají výrazy spojené s vizuálními vjemy. Mluvte proto přirozeně, nadměrná snaha nedotknout se postiženého může ve skutečnosti komplikovat komunikaci.

3. OMYL: Nevidomí lidé mají zvláštní schopnosti, např. šestý smysl, hudební sluch a nadání poznat z hlasu povahu člověka.

SKUTEČNOST: Nevidomost nezaručuje žádné zvláštní schopnosti. Může však být silným podnětem ke cvičení jiných smyslů a různých dovedností, které mohou budit dojem zvláštního nadání.

4. OMYL: Každý nevidomý si rád prohlíží věci hmatem a je vděčen za podrobné popisy čehokoliv.

SKUTEČNOST: Důležité je domluvit se s nevidomým na tom, co chce prozkoumat hmatem a co mu máte popisovat. Nadměrné množství hmatových informací nebo slovních popisů může nevidomého obtěžovat.

5. OMYL: Nevidomí lidé se nezajímají o svůj vzhled, není nutné je upozornit na znečištění nebo jiné nedostatky oděvu.

SKUTEČNOST: Ani nevidomí obvykle nechtějí odpuzovat okolí špinavým nebo jinak nevhodným oděvem. Nejspíš budou rádi, že je na závažnější nedostatky taktně upozorníte.

6. OMYL: Nevidomí lidé nemohou pracovat.

SKUTEČNOST: Někteří nevidomí lidé pracují v tradičních i nových profesích (např. pracovník call centra, učitel hudby). Pro zaměstnání dalších nevidomých je zapotřebí odborné pomoci a především dobré vůle zaměstnavatelů.

7. OMYL: Dobrovolníka hledají jen málo samostatní a málo aktivní nevidomí.

SKUTEČNOST: V jednotlivém případě tomu tak může být, ale praxe ukazuje, že už samo vyhledání a navázání spolupráce s dobrovolníkem předpokládá určitou míru samostatnosti a aktivity. Dobrovolníka často hledají i velmi samostatní a aktivní nevidomí lidé, kteří chtějí získat nové možnosti seberealizace a posunout dále hranice svých možností.

Ohodnoťte tento článek!