Vyhláška je v souladu s verdiktem Ústavního soudu, tvrdí MZ

Mgr. Martin Plíšek

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo kritiku svého návrhu úhradové vyhlášky na příští rok. Sjezd České lékařské komory o víkendu resort vyzval, aby vyhlášku přepracoval, jinak předpis zpochybní u soudu. V návrhu prý zůstaly regulace, přestože je Ústavní soud zrušil. Ministerstvo podle legislativního náměstka Martina Plíška ve vyhlášce na příští rok připomínky zohlednilo podle finančních možností resortu, v plné šíři je zohlední ve vyhlášce na rok 2015.

Ústavní soud zrušil letošní vyhlášku k 31. prosinci 2014, zdravotní pojišťovny podle ní letos platí zálohy za lékařskou péči a uhradí podle ní příští rok doplatky. Za péči provedenou v roce 2014 budou platit už podle nové vyhlášky. Podle soudců by v ní už napadené regulace neměly být.

Regulace ve vyhlášce na příští rok napadla také Koalice ambulantních lékařů, která zastupuje 20.000 členů sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, pro dospělé, dále gynekologů, ambulantních specialistů a zubařů. Nemocnice vyhlášku teprve analyzují, obávají se ale už teď, že propady z letošního roku jim vyhláška nenahradí.

Větší předvídatelnost

Plíšek ČTK řekl, že ministerstvo především reagovalo na výrok Ústavního soudu, že letošní úhradová vyhláška obsahuje „prvky netransparentnosti a nepředvídatelnosti a možnost svévole a nerovného přístupu při uplatňování regulací“. Zdůraznil, že princip regulací soudci nenapadli.

Ministerstvo podle náměstka napsalo vyhlášku tak, že v příštím roce už neumožní, aby pojišťovna uplatnila regulace, pokud předem nezveřejní veškeré potřebné parametry. „Navíc bude regulace plynulá, a to podle jasně stanovených mechanismů. Rovněž tak nebude na zvážení pojišťovny, zda regulační srážky uplatní nebo ne,“ řekl. Vyhoví se tím výtce soudců, že pojišťovna nesmí uplatňovat srážky „selektivně a svévolně“.

Chystaná vyhláška podle Plíška už také neumožní skokově snížit hodnotu bodu, pokud lékař překročí smluvně dojednané limity. „Hodnota bude stejná pro výkony vykázané před dosažením limitů, jako pro výkony vykázané po jejich dosažení, protože se bude s rostoucím objemem vykázaných služeb poměrně snižovat pro celý objem poskytnutých služeb,“ vysvětlil.

Možnost regulace zůstává

Soudcům také vadilo, že lékaři bez smlouvy s pojišťovnou mají za neodkladnou péči nižší úhradu než lékař se smlouvou. Vyhláška na příští rok už podle Plíška nestanoví výši této úhrady a nechává ji na vzájemné dohodě lékaře s pojišťovnou. Zachována zůstane jen cenová regulace bodu.

„Pro všechna regulační omezení upravená vyhláškou navíc platí, že pokud poskytovatel odůvodní poskytnutí služby, která vedla k překročení stanovených limitů, tato omezení se neuplatní,“ shrnul Plíšek.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!