Vyhláška ministerstva zdravotnictví prodlouží čekací dobu na vyšetření

mikrofon, rozhovor, média

„Dle vyhlášky dermatovenerologie nemá nyní základní kmen. Lékař, který se rozhodne jí věnovat, bude povinen absolvovat dvouletý interní, či chirurgický kmen. Pak mají následovat tři roky pobytu na dermatovenerologickém pracovišti, ukončené atestací,“ říká v rozhovoru Olga Filipovská.

PRIMÁŘKA DERMATOVENEROLOGICKÉHO ODD. ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE OLGA FILIPOVSKÁ:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku, jež výrazně ovlivní vzdělávání mladých lékařů. Velmi ostře ji kritizuje i předseda České dermatovenerologické společnosti prof. Petr Arenberger a další. Jak se změní předatestační příprava v kožním lékařství?

Ministerstvo stanovilo 10 základních kmenů (dvouletá povinná stáž pro čerstvé absolventy). Například chirurgický, interní, patologický a další. Dle vyhlášky dermatovenerologie nemá nyní základní kmen. Lékař, který se rozhodne jí věnovat, bude povinen absolvovat dvouletý interní, či chirurgický kmen. Pak mají následovat tři roky pobytu na dermatovenerologickém pracovišti, ukončené atestací.

Takže vyhláška zkrátí dobu přípravy absolventů.

Ano, do vydání vyhlášky měl mít lékař pro získání specializované způsobilosti minimálně pět let praxe v dermatovenerologii. Ještě před pár lety měl pro získání nejvyšší odbornosti složit atestaci prvního a druhého stupně a mít minimálně 6 let praxe. Nyní mají stačit pouhé tři roky? Nevím o tom, že by v roce 2009 došlo k tak velkému zjednodušení dermatovenerologie, že by bylo možné zkrátit dobu praxe takřka o polovinu.

Týká se vyhláška jen kožního lékařství?

Též očního, ORL, neurologie a dalších oborů, které nezískaly svůj základní kmen. Není jasné, podle jakého logického klíče byly kmenové obory vytvořeny. Proč ministerstvo nevzalo v úvahu stanovisko naší a dalších odborných společností. Proč třeba má základní kmen psychiatrie, a ne neurologie. Myslím, že vyhláška měla logicky stavět na základech původního velice dobře rozpracovaného systému vzdělávání. Každý obor, kde k dosažení nejvyšší kvalifikace původně bylo nutné složení atestace prvního a druhého stupně, by měl mít svůj základní kmen.

Jak se nový systém dotkne oddělení, které řídíte?

Podle nařízení ministerstva má lékař-absolvent po přijetí na oddělení neprodleně nastoupit na základní kmen. Pro oddělení, která tento kmen nemají, to znamená, že lékaře neuvidíme po dobu dvou let, které stráví na interně, nebo chirurgii. Tato vyhláška přichází v době, kdy se většina oddělení potýká s nedostatkem lékařů. Uniká mi důvod, proč lékař, který chce pracovat v oboru oční lékařství nebo ORL má v rámci základního (dvouletého) chirurgického kmene pobývat dva měsíce na gynekologicko-porodnickém oddělení. Je to pro případ, že by během oční operace došlo k porodu? Nebo „zaskočí“ za kolegu gynekologa, bude-li jich v nemocnici nedostatek? Je to jen zbytečná ztráta času. Dva měsíce školení na vykonávání samostatné činnosti v jiném oboru rozhodně nestačí. Máme teď dvě kolegyně na rodičovské dovolené. Je velice obtížné sehnat za ně náhradu. Ze dvou absolventek, které letos nastoupily, jedna po dvou měsících rozvázala pracovní poměr a odjela pracovat do Británie. Ačkoliv mě to velice mrzí, nedivím se, že mladé lékaře lákají nesrovnatelně lepší platové podmínky v zahraničí. Další naše absolventka podle současné vyhlášky má neprodleně nastoupit na dva roky na jiné oddělení.

Přijmete teď čerstvého absolventa, když vám na dva roky „uteče“?

Rozhodně ne. V době platnosti vyhlášky to nemá význam. Nehledě na to, ani nebudu moci. Lékař, který bude pracovat dva roky na interně, či chirurgii, bude stále zaměstnancem kožního oddělení, a já teoreticky nebudu mít volné místo. Paradoxní situace. Máme nedostatek lékařů, a absolvent, jenž se rozhodne věnovat dermatologii, práci nezíská. Je-li napevno rozhodnut, že chce dělat určitý obor, má další důvod k odchodu do zahraničí.

Nebude-li vyhláška novelizována, jak žádají i neurologové a oční lékaři, jaký je výhled?

Čekají na nás dva těžké roky. Některá menší oddělení v okresních nemocnicích možná budou uzavřena. Prodlouží se čekací doba na vyšetření.

Dotkne se to dostupnosti péče?

Jsme akreditované pracoviště, máme lůžkovou část. Kromě specializované péče v celém rozsahu oboru zajišťujeme péči i o nejtěžší kožní pacienty, například s maligním melanomem. Jak se nás dotkne vyhláška? Kvality péče u nás rozhodně ne, ale jeden ze zkušených dermatologů místo práce v specializované ambulanci bude převeden na oddělení a bude vykonávat práci, kterou obvykle zastává absolvent. Zbývající lékaři budou ještě více přetížení. O případu, že by někdo onemocněl, se ani neodvažuji uvažovat, jelikož sama mám plný objednací kalendář na tři měsíce dopředu. Co vím, v obdobné situaci budou i primáři jiných dermatovenerologických oddělení. Podobná situace bude i v některých dalších oborech, které podle nové vyhlášky nezískaly vlastní kmen.

Jaké je nyní finanční ohodnocení absolventa a jaké by podle vás mělo být?

Zjistím-li z rozhovoru s pacientem, že telefonistce v call-centru nabízejí vyšší plat než lékaři-absolventovi, je mi z toho smutno. Nástupní plat začínajícího lékaře je kolem 16 tisíc hrubého. Pro porovnání, v Německu je startovní čára kolem 3500 eur (87 tisíc korun).

Ohodnoťte tento článek!