Vyhláška stanoví psychosomatiku jako medicínský obor

Psychosomatiku a dalších šest nových nástavbových oborů ve vzdělávání lékařů navrhlo ministerstvo zdravotnictví v novele vyhlášky, kterou dalo vládě. Rozšíření počtu oborů odůvodnilo potřebami praxe.

Podle České lékařské komory povede nárůst počtu oborů k atomizaci medicíny, lékař by měl mít na nemocného komplexní náhled. Komora nesouhlasí ani s tím, aby mezi novými obory byla psychosomatika, zatímco dětská gynekologie, již navrhla, se nástavbovým oborem nestane.

„Z našeho pohledu psychosomatika žádný medicínský obor není. Nevím, jak se jejím propagátorům podařilo ministerstvo přesvědčit, že se oborem stane,“ řekl ČTK prezident komory Milan Kubek, který je přesvědčen, že o psychosomatiku nebudou mít žádní lékaři zájem. Psychosomatika zkoumá nemocného po tělesné i duševní stránce, ministerstvo ji chystanou novelou chce zařadit mezi standardní lékařské obory.

K rozšíření počtu oborů Kubek uvedl, že to jen zkomplikuje postavení lékařů na trhu práce, protože se stanou příliš úzce zaměřenými odborníky.

Ministerstvo v materiálu pro vládu uvádí, že v nástavbových oborech se mohou vzdělávat pouze lékaři, kteří vystudovali lékařskou fakultu a pak prošli specializační přípravou, kterou završili atestací. Přístup ke vzdělávání v psychosomatice tak léčitelé nebudou mít.

V platném systému se atestovaní lékaři vzdělávají dál v certifikovaných kurzech v nástavbových oborech, dříve se jim říkalo nástavbové atestace.

Mezi nové nástavbové obory se vedle psychosomatiky řadí také dětská endokrinologie a diabetologie, spondylochirurgie (operace páteře), vaskulární (cévní) intervenční radiologie, ortopedická protetika (náhrada anatomického defektu či funkce), veřejné zdravotnictví a onkourologie. Celkem tak budou mít lékaři 53 nástavbových oborů.

Unknown media type: poll

„My v zásadě jsme proti další atomizaci medicíny. Když jsme měli možnost se k tomu vyjadřovat, tak jsme podpořili jen dětskou gynekologii a veřejné zdravotnictví,“ řekl Kubek. Není mu jasné, proč tradiční obor, jakým je dětská gynekologie, ministerstvo nezařadilo, naproti tomu zařadilo jiné, a to přes negativní stanovisko komory.

Změny jsou v novele vyhlášky i u základních oborů – angiologie (nemoci krevních a lymfatických cév) se změní z oboru nástavbového na základní, celkem bude 42 základních oborů. Pro vzdělávání farmaceutů stanoví novela sedm oborů, například klinický farmaceut se bude vzdělávat pět let a nemocniční lékárník čtyři roky.

Vyhláška má nabýt účinnosti 15. den po vyhlášení.

Ohodnoťte tento článek!