Vyjádření FN Motol k auditu ministerstva financí

FN Motol

Vedení Fakultní nemocnice v Motole se důrazně ohrazuje proti informacím, které uvedl server aktualne cz, že FNM má na základě výsledku auditu Ministerstva financí uhradit 9 343 678 korun. Podle definitivní verze, datované 29.10.2014, kterou nám MF poslalo 24.11.2014 jsou výdaje, které by Fakultní nemocnice v Motole měla vracet Bruselu 2 113 958 korun.

Audit MF nás obvinil ze dvou pochybení.

1. Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria a popis způsobu hodnocení v zadávací dokumentaci, které vyčíslili na 2 113 958 korun.

2. Nákup magnetické rezonance byl předražen o 7 610 230 Kč.

Proti tomu se FNM odvolala. MF uznalo, že u zmíněné veřejné zakázky nedošlo k předražení, takže na částce 7 610 230 už netrvá, nicméně trvá na tom, že ve veřejné zakázce na nákup tohoto přístroje nemocnice špatně použila jedno ze zadávacích kritérií a toto pochybení vyčíslilo částkou 2 113 958 korun.
Ani s tímto tvrzením se nemocnice neztotožňuje a pokud by Finanční úřad nemocnici penalizační odvod v této výši uložil, bude se Fakultní nemocnice v Motole bránit soudní cestou.

Úředníci MF, kteří se neustále ohání požadavky Evropské komise a kteří se údajně řídili i rozhodnutím Komise C(2013) 9527 ze dne 19.12.2013, zřejmě přehlédli, že se zde zcela jasně uvádí, že není opodstatněné ukládání finančních sankcí za zcela formální pochybení bez reálných dopadů. A k reálným dopadům, tedy předražení přístroje ve FNM nedošlo.

„Rozhodně nezaplatíme ani korunu a důkazy, které máme pro naše tvrzení, jsou velmi silné“, prohlásil ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

„Zároveň se domníváme, že takto sporně podávané informace poškozuji nejen dobré jméno českého zdravotnictví v Bruselu, ale mohou mít na něj i finanční dopad a je s podivem, že takto mylné informace komentuje i první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht“, uvedl ve svém prohlášení Miloslav Ludvík.

Ohodnoťte tento článek!