Vyjádření ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně k tiskové konferenci LOK-SČL

Petr Koška

Zásadně se ohrazuji proti tvrzení MUDr. Martina Engela, předsedy LOK-SČL, které přednesl na tiskové konferenci LOK-SČL dne 27. 2. 2012, zaměřené na plnění navýšení platů lékařů. MUDr. Engel uvedl: „V nemocnici u sv. Anny v Brně nakonec, původní zpráva byla, že se jedná o 3,25, nakonec nedostanou nic.“ Toto tvrzení není pravdivé a poškozuje dobré jméno Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně je realizováno navýšení platů od ledna 2012. V meziročním srovnání došlo v lednu 2012 k navýšení platů lékařů o 13,99 %, průměrný plat lékaře se zvýšil oproti lednu 2011 o 6.951,- Kč.

Na platovém nárůstu v meziročním srovnání se podílí jak zvýšený platový tarif, který byl v loňském roce nařízením vlády navýšen od 1. 3. 2011, tak i přidělená měsíční odměna ve výši 3,25 % průměrného platového tarifu. Celková výše vyplacené odměny, tj. navýšení o 3,25 % za leden 2012 u lékařů činí 419.995,- Kč.

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně projednalo realizaci navýšení platů se zástupci odborových organizací působících v nemocnici dne 17. 1. 2012. Byl podrobně diskutován postup realizace navýšení platů v průběhu roku 2012, jehož cílem je při dodržení zákonného požadavku – tedy vyrovnaného hospodaření – dosáhnout navýšení platů v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků o 6,25 % průměrného platového tarifu v rámci roku 2012.

Ze strany odborových organizací, včetně místní organizace LOK-SČL byl tento postup odsouhlasen. Vedení nemocnice udělilo na žádost předsedy místní organizace LOK-SČL v lednu t. r. souhlas, aby byl zápis z tohoto jednání poskytnut k dispozici MUDr. Engelovi.

Ing. Petr Koška, MBA

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Zpět na související článek "Přidáno nedostali ani ve fakultních nemocnicích, Heger má dva měsíce"


Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!