Výjezdy záchranky v Ústeckém kraji budou častěji bez lékaře

V roce 2014 bude v Ústeckém kraji jezdit více vozů zdravotnické záchranné služby bez lékaře, pouze se záchranářem. Lékařů sice neubude, ale podle nového zákoníku práce budou mít výrazně omezené přesčasy. O situaci novináře informoval hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Obdobná situace by ale měla nastat i v dalších krajích.

Od 1. ledna 2014 budou moci zaměstnanci zdravotnické záchranné služby konat přesčasy v celkovém rozsahu v průměru osm hodin týdně, tedy nejvýše 416 hodin za rok. Bubeníček uvedl, že v některých případech v kraji je tento limit nyní více než dvojnásobně překročen. Nejvíce přesčasové práce je v kraji na výjezdových základnách v Kadani, Podbořanech a Žatci.

Omezení se projeví především u tříčlenných posádek rychlé lékařské pomoci, které fungují ve složení řidič, záchranář a lékař. „Více vozů bude jezdit jen se záchranářem,“ řekl Bubeníček.

Uvedl, že už obdržel první nesouhlasné stanovisko s tímto omezením od svazku obcí mikroregionu Podbořansko. „Důrazně odmítají jakékoliv změny, hlavně odmítají to, aby ve voze nebyl lékař a byl tam pouze záchranář,“ řekl.

Na Mostecku dojde od Nového roku ke změně ve struktuře výjezdových posádek. Lékař bude v rámci celého okresu pouze v jedné posádce rychlé lékařské pomoci. Bude operativně vyrážet k pacientům na žádost záchranáře. Pacienta na místě ošetří, ale po ošetření ho nedoprovodí až do nemocnice. Tam ho odveze sanitka se záchranářem. Lékař bude moci pokračovat k dalšímu pacientovi.

Další změny budou odvislé od aktuální situace, kterou bude kraj sledovat a pravidelně vyhodnocovat. V prvním čtvrtletí lze prý ale očekávat problémy se zajištěním rychlé lékařské pomoci na výjezdových základnách v Lovosicích a Podbořanech, později také v Kadani a nejspíš i v České Kamenici.

Řešením situace by bylo nabrat do záchranné služby více lékařů, což se ale nedaří. Krajská záchranka podle Bubeníčka permanentně hledá lékaře do hlavního pracovního poměru, ale i na dohodu o pracovní činnosti, přesto ne zcela úspěšně. Po Novém roce vznikne určitá šance získat posily z řad lékařů sloužících na lůžkových odděleních, kterým budou také omezeny přesčasy. Měli by šanci si je částečně dorovnat právě u záchranné služby.

Mluvčí kraje Magadalena Hanáčková doplnila, že právě díky výdělkům za přesčasy byla práce v záchranné službě pro lékaře atraktivní. Řada lékařů na záchrance je v důchodovém věku, jejich průměrný věk je 53 let.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!