Vykonávání odborných úkonů

Titulní obrázek

„Je vykonávání rozsahu odborných úkonů rozdílný pro sestru s ukončenou SZŠ a sestrou-bakalářkou?“ ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz. „Absolventky studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry,“ odpovídá právnička Mgr. Ivana Štěpánková…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Je vykonávání rozsahu odborných úkonů rozdílný pro sestru s ukončenou SZŠ a sestrou-bakalářkou?“

Odpovídá Mgr. Ivana Štěpánková

Odborné úkony, resp. činnosti všeobecné sestry, jsou rozvedeny v § 4 vyhlášky č. 424/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. Tyto činnosti je oprávněna vykonávat každá všeobecná sestra, která získala způsobilost způsobem uvedeným v zákoně č. 96/2004 Sb. ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

V § 5 tohoto zákona je pro obor všeobecné sestry uvedeno dokonce 7 forem studia, kterými je nebo bylo možné způsobilost všeobecné sestry získat. Jak sestra-bakalářka, tak sestra DiS, tak např. i porodní asistentka z vyšší zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, jsou oprávněny vykonávat stejné činnosti. Jediný rozdíl je v možnosti vykonávat povolání tzv. bez odborného dohledu.

Absolventky studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, a absolventky tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry.

Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Tato povinnost se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření.

www.Zdravi.Euro.cz

Vykonávání odborných úkonů
Ohodnoťte tento článek!