Výrobce odpovídá jen za originální balení léku

Titulní obrázek

„Plýtvání není způsobeno předpisem ani nákupem léků, ale neodborným a nedisciplinovaným zacházením s léky v domácnostech. Proto se domnívám, že spolupráce lékař-pacient-lékárník by měla vést k větší péči o pacienta,“ říká v rozhovoru generální ředitel Zentivy…

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ZENTIVY JIŘÍ MICHAL:

Ministerstvo zdravotnictví chce od července, aby v lékárnách byla možnost vydávat kromě krabiček léků i jednotlivá platíčka. Tím by se prý ušetřily stamilióny korun. Jaký je váš názor?

Když vznikl farmaceutický průmysl, tak se začala vytvářet balení léků, která dnes ve většině odpovídá terapeutickým dávkám. To, že některým pacientům léky doma zbývají, není tím, že by velikost balení nebyla správná, ale tím, že pacienti často lék nevyužívají. Dokonce ani antibiotika. Tím jim ale hrozí nebezpečí, že když onemocní příště, budou vůči lékům rezistentní.

Je ale hodně přípravků, například na bolest, které si pacient vezme jednou za čas a pak lék odloží. Protože už ale neví kam, koupí si raději nový. Nebylo by vhodné právě u těchto léků vyrábět menší balení?

Možná, že by menší balení úspěch měla, byla by však dražší, protože výroba by se prodražila. Nezapomínejme ale na to, že lék člověk potřebuje, když ho bolí hlava, a to obvykle není zrovna v lékárně. Volně prodejné léky nečerpají žádné veřejné peníze a jak jsem uvedl, u léků na předpis jde o balení, které odpovídají délce léčení.

Jste připraveni vyrábět menší balení léků v případě, že by ministerstvo svůj návrh do zákona o léku prosadilo?

Jsme připraveni na cokoliv. Hlavní problém je ale jinde, a to v práci lékaře s pacientem. Někteří totiž obejdou několik lékařů a každý jim předepíše stejný nebo podobný lék. Pak se jim doma kupí, nevyužívají je a zbytečně vyhazují. Tady jsou velké rezervy. To však není věc farmaceutického průmyslu. Zde musí svoji výchovnou roli sehrát především lékař, aby poučil pacienta, co je pro konkrétní nemoc nejvýhodnější léčba a jak léky užívat. Podstata se odehrává v klíčovém vztahu lékaře a pacienta.

Ministerstvo se domnívá, že pokud by se v lékárně vydávala platíčka, musel by k nim pacient dostat i příbalový leták. To by bylo asi obtížné.

Jako výrobci odpovídáme za originalitu balení léku. Pokud máme například pevnou lékovou formu, tedy krabičku s lékem, pak na obalu musí být označen název léku, výrobce, číslo šarže, doba použitelnosti, účinná látka, registrace a stručná informace pro pacienta, kterou lékárník vypisuje na obal podle instrukcí lékaře. K těmto údajům je uvnitř, s blistry (platíčky) léků přiložen příbalový leták, který poučí pacienta o léku a jeho užívání včetně možných nežádoucích účinků. Pokud by se vydávaly jen blistry, tak na nich všechny nezbytné údaje uvedeny nejsou, ani pokyn od lékaře. Pacient je zvyklý na ucelená balení. Pokud by dostal jen blistr a leták, hrozí, že ho ztratí, nebo v kombinaci více předepsaných platíček a letáků se splete. Zároveň by byla porušena originalita balení léku. Výrobce by už za ni nemohl nést odpovědnost, ta by patřila lékárníkovi. A to by byla významná změna.

Vydávání platíček vidíte jako možnost snížení plýtvání s léky?

Plýtvání není způsobeno předpisem ani nákupem léků, ale neodborným a nedisciplinovaným zacházením s léky v domácnostech. Proto se domnívám, že spolupráce lékař-pacient-lékárník by měla vést k větší péči o pacienta. Právě to by v důsledku přineslo větší efektivitu v hospodaření s léky. Znamená to léky užívat vždy s rozumem.

Právo

Výrobce odpovídá jen za originální balení léku
Ohodnoťte tento článek!