Výrobci léčiv mohou zpochybňovat výši úhrady, potvrdil ÚS

Výrobci léčiv mohou v žalobách zpochybňovat stanovenou výši úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění. V nálezu, jímž vyhověl stížnosti firmy Zentiva, to dnes potvrdil Ústavní soud (ÚS). Ztotožnil se tak s nedávným verdiktem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) v obdobné kauze.

Konkrétní soudní spor Zentivy má kořeny v roce 2009, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil výši úhrady léčivého přípravku Febira. Používá se ke snížení hladiny tuků v krvi. Rozhodnutí ústavu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, následovala neúspěšná žaloba.

Justice tehdy zastávala názor, že výrobci a distributoři mohou v žalobách uplatňovat jen práva procesní, a nikoliv hmotná, tedy v podstatě nemohou poukazovat na nesprávně stanovenou úhradu. Rozšířený senát NSS ale loni průlomově rozhodl, že žalobu lze podat i podle ustanovení soudního řádu správního se širšími argumentačními možnostmi.

Dnešní nález Ústavního soudu navazuje na jeho starší verdikt, v němž stanovil, že rozhodování o zařazení léčivých přípravků do seznamu léčiv hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění zasahuje do práv jejich výrobců a distributorů. Rozhodnutí správního orgánu musí být podle tehdejšího nálezu založeno na objektivních a ověřitelných kritériích, aby bylo soudně přezkoumatelné.

„Ústavní soud nyní doplňuje, že obdobná premisa musí platit též ve vztahu k rozhodování o výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění,“ stojí v dnešním nálezu.

Ohodnoťte tento článek!