Výrobci potravin si zatím cestu do laboratoří hygieny nenašli

Přestože nový zákon o obalech platí již od počátku letošního roku a následně od poloviny ledna vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, výrobci pokrmů zatím…

Kladno – Laboratoře Okresní hygienické stanice Kladno mají akreditaci ČIA na analýzy migrace látek z obalů do potravin. Výrobci pokrmů však tuto službu dosud nevyužívají. Běžně konzumujeme mléčné výrobky z plastových kelímků, kompoty nebo paštiku z plechovky, vaříme čaj z porcovaných sáčků, pijeme krabicové mléko či nápoje z PET lahví, aniž bychom přemýšleli nad tím, zda látky obsažené v obalu nemohou přejít do potraviny a ohrožovat naše zdraví. Tato starost přísluší výrobcům obalů, jejichž produkty musí mít atest zdravotní nezávadnosti, a potravin, kteří obaly využívají. Přestože nový zákon o obalech platí již od počátku letošního roku a následně od poloviny ledna vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, výrobci pokrmů zatím cestu do hygienických laboratoří OHS Kladno nenašli. „Očekávali jsme jejich nápor s tím, že budou žádat prověření, zda jimi používané obaly odpovídají vyhlášce a jsou v souladu s povolenými limity migrace organických látek z obalů do potravin. Dosud však nepřišel ani jediný vzorek,“ uvedla vedoucí úseku organických analýz Alena Saidlová. Připustila ale, že výrobci o této službě v Kladně možná ještě nevědí nebo vyhledali některou vzdálenější laboratoř. „Zkoušky migrace se provádějí za použití simulantů potravin. Vodné potraviny nahrazuje destilovaná voda nebo voda odpovídající kvality, kyselé do pH menší než čtyři a půl tříprocentní kyselina octová, alkoholické potraviny ethanol v patnáctiprocentní koncentraci, a tukové rektifikovaný olivový olej. Obaly se do simulantu ponoří nebo se jím naplní a nechají se po stanovenou dobu při doporučené teplotě působit. Předtím se obal zváží, stejně jako po vysušení. Celková migrace je dána váhovým úbytkem obalu. Pokud by byla nadlimitní, obal nelze pro balení potraviny používat. Pomocí plynového chromatografu s hmotnostní detekcí můžeme přímo specifikovat migrující látky,“ zjednodušeně nastínila metodu Saidlová a dodala, že migrační zkoušky musejí být provedeny tak, aby doba trvání a teplota odpovídaly nejhorším předvídatelným podmínkám, při kterých bude testovaný výrobek ve skutečnosti používán.

BLANKA VŠEVÍDOVÁ, Kladenský deník, 5.6.2002

Ohodnoťte tento článek!