Přejít na obsah

Výši odškodnění za újmy na zdraví budou nově posuzovat jmenovaní soudní znalci

zpět
14.8.2015
právo, spravedlnost, zákony, soud
zvětšitprávo, spravedlnost, zákony, soudZdroj: Shutterstock

právo, spravedlnost, zákony, soud | Zdroj: Shutterstock

 

Určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění budou nově posuzovat lékaři, kteří budou v oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Aby toho dosáhli, musí absolvovat speciální nadstavbový kurz včetně závěrečných zkoušek.

Předpokládá se, že to přispěje k větší kvalitě znaleckých posudků. Odborným garantem kurzu je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, informovala o tom přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK MUDr. Mgr. Jolana Těšinová. Nové odvětví zavedlo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou 123/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. června 2015.

Specializované kurzy se uskuteční v několika cyklech od září 2015. Přednostka Těšinová předpokládá, že do konce roku 2015 by se mělo vyškolit 150 znalců v tomto odvětví. Zda to bude dostatečné množství, zatím nelze jednoznačně určit.

1. LF UK již dříve převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, již připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o. s. a zástupci pojistitelů. Nutnost vytvořit novou metodiku vznikla poté, co nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 zrušil tzv. odškodňovací tabulky a nahradil je pouze vyjádřením „podle zásad slušnosti“.

„U příprav metodiky byla naše fakulta od samotného počátku až po její publikaci. Garantovala i práci odborné pracovní skupiny, která připravila výkladový manuál, podle něhož znalci posuzují poškozeného. Představuje to dva roky nepřetržité práce. Je tedy logické, že je fakulta i garantem nadstavbových kurzů,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.

Aby mohl lékař provést posouzení bolestného či ztížení společenského uplatnění poškozeného, např. po dopravní nehodě či úrazu podle občanského zákoníku, musí být zapsán jako znalec v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. „Dosud zapsaní znalci v jednotlivých oborech (například chirurgie či neurologie) budou i nadále soudními znalci, kteří budou posuzovat odborně správný postup, například, zda u poškozeného pacienta bylo postupováno lege artis,“ vysvětlila přednostka Těšinová.

Znalce pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví jmenují předsedové krajských soudů po posouzení kvalifikačních předpokladů stanovených v technické části metodiky (dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním programu všeobecné lékařství; specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb.; nadstavbový kurz).

Metodiku lze nalézt zde: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika


Komentovat článek: Výši odškodnění za újmy na zdraví budou nově…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

2 nejnovější komentáře k článku Výši odškodnění za újmy na zdraví budou nově…

Komentáře

další 2 komentáře
Vladimír Nesouhlas.  | 25. 11. 2015 17:07

Promiňte, ale v mnohém s vámi nemohu souhlasit. Nesledujte totiž ve svém myšlenkovém pochodu právo a zájmy občana coby poškozeného, ale jen a jen cíl jak usnadnit metodu, jak někoho odškodnit. A to jsou dva zcela rozdílné směry uvažování. Každý vede úplně jinam. Zákony a ostatní předpisy mají však primárně chránit občana a ne instituce a usnadňovat jim život. A vy chcete jen usnadňovat za cenu toho, že občan opět bude ten, kdo to odnese ve výsledku. Vyhláška 440 byla špatná jak v oblasti bolestného, kde tabulkové hodnoty a položky, tak jak byly sestaveny neumožnili odekvátně hodnotit individuální případy, ale minimálně ve věci ZSU, které svým tabulkovým způsobem zcela a vůbec neumožnilo odškodnit vše co ZSU odškodnit má už textu vyhlášky samotné. Šlo o jakousi metodu nějak něco odškodnit, ale tím, jak byl a vyhláška postavena v detailech však tuto roli plnila napůl a mnohdy a to zejména u ZSU jen na desetinu toho, co by měla. Jinými slovy málo peněz. Říkáte, že stačilo jen navýšit hodnotu bodu.. Také nesmysl. CO třeba hodnota peněz, která se z roku na rok mění? Vám je úplně jedno, že od roku 2001 se hodnota peněz úplně posunula jinam? Je vám to jedno proto, že jste nebyl poškozeným - zraněným s trvalými následky. Ideálně cizí vinou. To byste si hned uvědomil úskalí té "ideální vyhl.440", kdy byste viděl, že posudek podle ní vám přinese za stavu, kdy se nemůžete pohnout (vstát z postele) cca 450 tis., z toho vám cca polovinu pojišťovna neuzná (protože to tak prpstě dělá), dostanete tedy cca 220 tis. a můžete jít. A to vám hovořím každodenní praxi, protože pracuji na pozici, kdy s tou vyhláškou přicházíme do styku denně ve výsledku u poškozených. Jenže to byste musel použít hlavu a zauvažovat více do hloubky pane. Metodika NS je složitá, má své nedostatky, ale je prvním krokem někam k adekvátnosti. Školení je také divné, ano. Ale je třeba si uvědomit, že metodika není předpisem. Tedy nemusí podle ní zpracovat posudek školený znalec. Nicméně doladit některé detaily na ní stojí za to. Například, kdo ty posudky bude dělat a jak. Ale za poškozené vám mohu říci, že jsem rád, že se něco pohnulo někam jinam. Jinam od vyhl.440. Váš příklad je také nesmysl, protože děda, co si uřízl prst doma nedostane nic ani podle vyhl.440. Je to úraz doma a za ten si může sám = žádné odškodné. Kdo by mu jej měl taky platit a proč? A pokud si platí úrazovku, tak na to má jeho pojišťovna své vlastní tabulky a vzorce, úplně mimo zákony. V závislosti na smlouvě, jakou uzavřel. Je vidět, že hovoříte o něčem, s čím přicházíte do styku jen okrajově. Ne v kontextu se vším co stou problematikou souvisí a už vůbec ne s dopady na ty zraněné. Promiňte, ale Vaše slova mi nedaly nereagovat.

Traumatolog Byznys, nic jiného...  | 14. 08. 2015 11:30

Vyhláška 440/2001 Sb., která byla zaběhaná a fungovala roky, byla zcela nesmyslně překopaná do Metodiky NS. Přitom by stačila novelizace hodnoty bodu odškodného ze 120 na 250 Kč a systém by fungoval dál a nikdo by nevymýšlel zmatky. Takto Společnost medicínského práva o.s. vymyslela sama sobě byznys ve formě monopolu znaleckého školení za bratru 12000 Kč (zabere to 5 dní života), následně ještě SWLab nabídně software na zpracování posudku za 1200 Kč ročně. Odsere to pacient, protože posudek dědovi za amputovaný dist. článek malíku na cirkulárce za dvě stovky nikdo nenapíše, děda na posudek na 6000 mít nebude, tudíž poklesne výplata pojistných částek, o což fe finální fázi jde. Dostat prachy z doktorů, kteří roky posudky psali a uměli je psát, a omezit výplatu pojistného plnění pacientům. Nikoho snad nepřekvapí, že na vytváření Medotiky NS se spolupodíleli i zástupci České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven. Nas*rat na nějaký střet zájmů, prachy jsou prachy...

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné