Výsledky českého porodnictví jsou mezi nejlepšími na světě

Výsledky českého porodnictví patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě. Úmrtnost dětí při porodu a krátce po něm je jedna z nejnižších. ČTK to řekl místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák s tím, že k tomu přispělo soustředění komplikovaných porodů do center.

„Lékařům už nejde jen o to zachránit dítě, ale poskytnout mu takovou péči, aby nemělo zdravotní následky kvůli předčasnému příchodu na svět. Některé zdravotní problémy se řeší operací už v děloze, operace srdce se dělají jen pár hodin po narození,“ dodal Dvořák.

Vyzdvihl také zlepšující se prostředí porodnic a vstřícnější přístup porodníků a personálu. „Je maximální snaha vyhovět individuálním přáním rodiček a tento trend bude pokračovat,“ řekl ČTK. Podle něho je běžná přítomnost otce či někoho blízkého u porodu. Ženy mohou v porodnici rodit bez lékaře, jen s porodní asistentkou. Porody doma jen s asistentkou odborná společnost ale odmítá jako neúměrné riziko pro dítě i ženu.

Loni bylo v ČR 92 porodnických pracovišť. Síť je třístupňová, vedle běžných porodnic ji tvoří 25 perinatologických center pro péči od 28. týdne těhotenství do sedmého dne života novorozence. Z nich 12 poskytuje péči intenzívní a 13 na přechodu mezi péčí intenzivní a běžnou, řekl ČTK vědecký sekretář odborné společnosti Petr Velebil.

Do center se převážejí ženy s rizikovým těhotenstvím či hrozícím předčasným porodem. Předčasně se v ČR rodí devět procent dětí. „Takzvaný transport in utero probíhá v ČR velmi dobře. Přes 90 procent porodů novorozenců v nejnižších kategoriích hmotnosti, tedy těch nejrizikovějších, je v centrech,“ uvedl Velebil.

Za Česko zpracovává statistiky pro Světovou zdravotnickou organizaci, podle těchto dat patří ČR úrovní perinatologické péče ke světové špičce. Perinatální úmrtnost, která zahrnuje úmrtí plodu v děloze a novorozence v prvním týdnu života, včetně mrtvě narozených, byla v ČR loni 4,7 promile, úmrtnost živě narozených v prvním týdnu méně než jedno promile.

Dvořák doplnil, že síť specializovaných center v ČR odpovídá potřebám, běžných porodnic ale je zbytečně moc. Pro tento počet je málo porodníků. Pokud by se zavřely porodnice s méně než 500 porody ročně, porodníků by byl dostatek, uvedl.

Proti zavírání porodnic v regionech vystoupili tamní politici a zamítavé vyjádření dala i Česká lékařská komora (ČLK). Muselo by prý být zavřeno 40 procent porodnic, dostupnost porodní péče by klesla, přibylo by porodů mimo porodnici a stoupla by úmrtnost i počet komplikací při porodu, varovala. ČLK stejně jako odborná společnost domácí porody odmítá.

„Vnímáme snahu nepočetné skupiny porodních asistentek prosadit v rámci svého většího profesního uplatnění porody doma či nedostatečně vybaveném porodním domě. Zatímco jim jde o to, aby porod doma platily pojišťovny, nám jde o bezpečí rodičky a novorozence, v tom se rozcházíme,“ řekl Dvořák.

Nedostatek porodníků v ČR pomáhají podle prezidenta ČLK Milana Kubka řešit hlavně porodníci ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského svazu. Porodníci podle něj chybějí hlavně proto, že jde o obor velmi rizikový, narůstají soudní spory. „Všichni automaticky předpokládají, že z porodnice odejde zdravá maminka a zdravé dítě. Komplikace u porodu ale nelze nikdy vyloučit, proto lékaři raději volí obor gynekologie, kde takové riziko není,“ řekl Kubek ČTK.

Péči o těhotné, porod i následnou péči hradí zdravotní pojišťovny ve státních nemocnicích i na soukromých klinikách. Zákon neumožňuje zaplatit si jako nadstandard vybraného porodníka. Soukromá zařízení určitou možnost nabízejí, na webu jednoho pražského zařízení v ceníku služeb se uvádí, že za „asistovaný porod“ vybírá 21.000 korun.

Ohodnoťte tento článek!