Výsledky devitalizace mohou posoudit zahraniční pracoviště

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Bohumilen Fišerem: Pane ministře, Svaz pacientů vám předal protokoly, jak pokračovat v devitalizaci. Co jste s nimi udělal?…

Protokoly jsem nestudoval, ale předal k posouzení odborným společnostem, tedy onkologické, chirurgické a imunologické.

* Máte už od nich výsledky?

Ne.

* Před časem jste mi řekl, že na devitalizaci by něco mohlo být. Myslíte si to i nyní po roce zkoušek, které nedopadly zrovna nejlépe?

Souhlasím s tím, že nejde o alternativní medicínu. Je to vědecký přístup k řešení určitého problému. Jaký však bude výsledek, to může rozhodnout pouze experiment.

* Jste tedy pro pokračování klinických zkoušek?

Celý život dělám kardiologii a zde jde o onkologii. Proto to nemohu posoudit. Dám plně na odborníky. Tak bych postupoval i v případě kardiologie. Pro to zde máme odborné společnosti. Pokus na lidech se může dělat jen za určitých okolností.

* Za jakých?

Stanovuje je helsinský protokol. Podle něho postupujeme. Základem je, že z odborného hlediska se musí očekávat nějaký léčebný zisk, nesmí dojít k poškození pacienta a musí k tomu docházet na podkladě dobrovolnosti. Pacient musí být informován a mít právo kdykoliv svoji účast odvolat.

* Svaz pacientů ale tvrdí, že ministerstvo nemá právo bránit pacientům, aby devitalizační zákrok podstoupili, což se nyní děje.

Ani v nejmenším toto právo nemáme. Ale lékař, který devitalizaci provádí, musí postupovat podle určitých pravidel.

* Svaz pacientů také tvrdí, že chirurgická společnost je zaujata proti devitalizaci, a proto ji zamítne.

Vím o těchto slovech. Jestliže výsledky budou pro devitalizaci nepříznivé, neznamená to, že jsme skončili. Je možné výsledky nechat posoudit jinde v zahraničí, například v USA, nebo v Německu. Jsem schopen se s lidmi, kteří devitalizaci chtějí dělat, se na tom dohodnout. Ať si oni sami určí, která odborná společnost ve které zemi by se k tomu měla vyjádřit.

Václav Pergl, Právo, 22.1.2002

Ohodnoťte tento článek!