Výsledky jednání v Karlových Varech nás povzbudily

Titulní obrázek

Lékaři z Krajské nemocnice Pardubice odmítají přijmout výši platů, kterou jim nabízí v nových dohodách vedení nemocnice. „Pro nás je povzbuzující, že svých cílů dokázali dosáhnout lékaři v Karlových Varech. Lékaři tam byli jednotní, takže si dokázali řadu požadavků vymoci,“ říká v rozhovoru pro Zdraví.Euro.cz anesteziolog pardubické nemocnice Tomáš Gottvald…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz

Lékaři z Krajské nemocnice Pardubice odmítají přijmout výši platů, kterou jim nabízí v nových dohodách vedení nemocnice. O konkrétních požadavcích lékařů a o odcházejících lékařích z nemocnice mluví anesteziolog a zástupce tamního Lékařského odborového svazu MUDr. Tomáš Gottvald.

Většina lékařů Pardubické krajské nemocnice zatím odmítá podepsat dohodu o dozoru na pracovišti. Co je v této dohodě konkrétně obsaženo?

Tato dohoda obchází zákoník práce. Je to řešení, které se snaží vyhovět limitu přesčasové práce, ale které je nevýhodné pro lékaře.

Které body této dohody lékařům konkrétně nevyhovují?

Nesouhlasíme s částkou, za kterou v tuto chvíli pracujeme přesčasové hodiny. Nastupující mladí lékaři slouží za 90 Kč hrubého na hodinu, ostatní mají jen o několik desítek korun více. V této nové smlouvě je přitom tato částka obsažená také. Je zajímavé, že v některých okresních nemocnicích v kraji – například v Chrudimi nebo v Litomyšli jsou platy vyšší, ačkoliv lékaři slouží obecně méně náročné služby než v nemocnici krajské. Zřizovatel všech nemocnic je přitom jeden, a to Pardubický kraj. Pardubická nemocnice je krajská, funguje zde traumacentrum, jsou sem směřováni všichni nejvážnější, tudíž nejdražší pacienti. Naše požadavky jsou, aby druhoatestovaní lékaři dostávali zhruba 250 Kč hrubého na hodinu ve všední dny a 350 Kč za víkend a svátky.

Čím to je, že pardubická nemocnice jako krajská nemocnice platí lékaře hůře než některé okresní?

Těžko říci. Tato mzdová politika trvá v pardubické nemocnici už několik let. Nyní situace dozrála do takového stavu, který si už lékaři odmítají nechat líbit. Situace je v naší nemocnici tak neradostná, že houfně odchází řada především erudovaných lékařů. Na jejich místo přicházejí absolventi, čímž samozřejmě klesá celková odbornost na jednotlivých odděleních. Hrozí, že přijde chvíle, kdy to začnou pociťovat i pacienti. Doufám, že k tomu nedojde, ale může se to stát.

Vy pracujete na oddělení anesteziologie a resuscitace. Jaká je situace tam? Jak jsou na tom vaši kolegové co se týče platů?

Lékaři na oddělení ARO odmítli podepsat dohody už v loňském roce. Odměny lékařů jsou ve srovnání s tím, jak je placen v naší republice zedník, směšné. Tím, že jsme odmítli dohody podepsat, vybojovali jsme si lepší podmínky než lékaři ve zbylých odděleních. Letos je jednota lékařů docela velká-+. Zatím posun není žádný. V pondělí jsme měli jednat s panem ředitelem, on tu ale schůzku zrušil, respektive přesunul na středu.

O kolik korun mají tedy v průměru lékaři na vašem oddělení více peněz než ostatní kolegové v nemocnici?

Nevím to přesně, ale zhruba jde o desítky korun.

Ředitel nemocnice Jan Feřtek říká, že na navýšení mezd lékařům nemá. Od zřizovatele nemocnice dostal prý letos stejnou částku jako v minulém roce, prostředky by musel navýšit kraj. Kde by tedy podle vás mělo ředitelství najít peníze?

Já těžko mohu říci, kde má vedení najít peníze. Od toho jsou tady ekonomové nemocnice. Já se s nimi také nechodím radit, jak mám léčit. Z některých vnitřních zpráv Lékařského odborového svazu ale vyplývá, že Pardubický kraj obecně má velmi špatně nasmlouvané částky od pojišťoven. Jak ale říkám, je to spíše otázka na management nemocnice, jaký tlak vytvářet na pojišťovny.

Ředitel nemocnice tvrdí, že chce zavést jiný systém ohodnocení, než je současný paušální. Lékaři specialisté, kteří jsou pro nemocnici nepostradatelní, by podle něj měli dostávat vyšší ohodnocení…

Pan ředitel v tuto chvíli proklamuje, že klíčoví lékaři by měli být dobře placeni. V minulém roce ale odešlo velké množství lékařů, kteří byli právě ti klíčoví, a zaplaceni nebyli. Vedení nemocnice je nechalo odejít. Odešli tři cévní chirurgové, rozpadl se chirurgický tým, který fungoval velmi dobře. Jsou pryč také erudovaní lékaři z interny, chybí lékaři na porodnickém oddělení. Takže si vedení trochu protiřečí s tím, jaká je situace ve skutečnosti.

Podle vás je tedy situace z hlediska zajištění odbornosti tak vážná, že by mohla výrazně poklesnout kvalita péče?

Já doufám, že ne. Ale obecně lze říci, že ve chvíli, kdy odejde pět druhoatestovaných lékařů a na jejich místo přijde pět absolventů, tak to někde alespoň dočasně vidět bude.

Co se stane v případě, že se v otázce odměňování s vedením nemocnice nedohodnete? Pokud nedojde k dohodě, může to podle tisku pro nemocnici znamenat, že by už v březnu musela začít zavírat pohotovostní ambulance….

Tak to není úplně přesné. Zřizovatel nemocnice nebo vedení nemocnice těžko může takto přerušit tuto poskytovanou péči. Jsou zde určité výhružky stran směnného provozu, je vyvíjen nátlak především na mladší lékaře, aby tyto dohody podepsali. Z přechodu do směnného provozu plyne výrazný pokles výkonnosti a s tím i následně pokles plateb od pojišťoven. Pokud by měla být výkonnost být zachována, znamená to obrovské personální navýšení, které nevím, zda je za daných podmínek splnitelné.

Lze tedy odhadnout, co se stane v případě, že se s vedením nemocnice nedohodnete?

Nevím. Pro nás je samozřejmě povzbudivé to, jak se nyní vyvinula situace v Karlových Varech. Lékaři tam byli jednotní, takže si dokázali řadu požadavků vymoci. Kraj by měl jako zřizovatel sdělit, zda chce mít v Pardubickém kraji výsadní nemocnici. Pokud kraj takovou nemocnici nechce, tak je to jeho právo, ale měl by to jasně říci.

Iva Bezděková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!