Výsledky projektu Nemocnice ČR 2014

Organizace HealthCare Institute zveřejnila výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2014“, který byl realizován v období od 1. března do 30. září a bylo do něj zapojeno 156 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry spokojenosti a nově také bezpečnosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

Výstupy tohoto projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Pokračování projektu „Nemocnice ČR 2015“ bude probíhat od 1. února do 31. srpna 2015.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2014“

Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(hospitalizovaných):

(kategorie Fakultní nemocnice)

1. místo: Fakultní nemocnice v Motole
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha
3. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

(kategorie Nemocnice ČR)

1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o

Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(ambulance)“:

(kategorie Fakultní nemocnice)

1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha
2. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
3. místo: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

(kategorie Nemocnice ČR)

1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Thomayerova nemocnice
3. místo: Vítkovická nemocnice, a.s.

Oblast „Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic“

(kategorie Fakultní nemocnice)

1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha
2. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové

(kategorie Nemocnice ČR)

1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Finanční zdraví nemocnic

(kategorie Fakultní a speciální nemocnice)

1. místo: Fakultní nemocnice v Motole
2. místo: Masarykův onkologický ústav
3. místo: Institut klinické a experimentální medicíny

(kategorie Nemocnice ČR)

1. místo: Nemocnice České Budějovice a.s.
2. místo: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
3. místo: Mělnická zdravotní, a.s., Nemocnice Mělník

Dlouhodobý úspěch jihočeských nemocnic je dán tím, že průběžně optimalizují, jak rozsah zdravotní péče, tak počty a složení zaměstnanců a posilují prvky centrálního řízení. Být úspěšný v dobách hojnosti je snadné. To, že jihočeské nemocnice se pravidelně objevují mezi nejlépe hodnocenými i v posledních čtyřech krizových letech, nejtěžších pro zdravotnictví, je úspěch hodný obdivu“, sdělil Daniel Vavřina, ředitel HealthCare Institute.

ABSOLUTNÍ vítěz projektu „Nemocnice ČR 2014“

1. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
2. místo: Nemocnice Písek, a.s.
3. místo: Vojenská nemocnice Brno

Letošní vítězové NEJUSMĚVAVĚJŠÍ NEMOCNICE jsou:

(kategorie Fakultní nemocnice)

1. místo: Fakultní nemocnice v Motole
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha
3. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

(kategorie Nemocnice ČR)

1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s
2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o.

Zajímavosti

Spokojenost hospitalizovaných pacientů:

• Dotazník hospitalizovaných pacientů 2014 „V kolik hodin jste byl/a buzen/a?“

– nejčastěji „6:00“ a „6:30“ (celkem 55%)

• Dotazník hospitalizovaných pacientů 2013 „Jaká doba buzení Vám vyhovuje?“

– nejčastěji „7:00“ (45%)

Čím to je, že daná nemocnice vyhrává?

Nemocnice vyhrávají tehdy, pokud jsou úspěšné v těchto otázkách s nejvyšší váhou (20 % a více):

Hospitalizovaní pacienti:

• Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
• Byli jste srozumitelně seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákroku?
• Byl/a jste spokojen/a s respektováním Vaší intimity a lidské důstojnosti?
• Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
• Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
• Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákrokem?
• Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
• Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?

Ambulantní pacienti:

• Spokojenost s předáváním informací ze strany lékaře
• Spokojenost s předáváním informací ze strany zdravotní sestry
• Jak jste byl/a spokojen/a s celkovou úrovní ošetření?
• Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?

Zaměstnanci:

• Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice? (v procentech spokojenosti, maximálně spokojen/a = 100%)
• Jak celkově hodnotíte tuto nemocnici jako atraktivního zaměstnavatele v regionu?

• Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
• Máte možnost se seberealizovat (využít své odbornosti, dosaženého vzdělání, specializace)?
• Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
• Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
• Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci lékař x lékař?
• Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci lékař x sestra?
• Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci sestra x sestra?
• Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o tom, jak se nemocnici daří, o očekávaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?

Skokan roku

Dovolujeme zveřejnit první 3 místa v podkategorii „Skokani roku 2014“ (tzn. nemocnice, které zaznamenaly meziročně největší přírůstek v počtu hlasů za pacienty a zaměstnance). Zároveň si na tomto místě dovolujeme poděkovat všem zapojeným nemocnicím za spolupráci!

1. Mělnická zdravotní, a.s., Nemocnice s poliklinikou Mělník
2. Thomayerova nemocnice
3. Krajská nemocnice T. Bati a.s.

Nemocnice, které zaslaly největší počet tištěných dotazníků

(ambulantní + hospitalizovaní pacienti)

1. Thomayerova nemocnice
2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nejkratší doba čekání z pohledu ambulantních pacientů

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístili nejlépe v oblasti ambulantních pacientů – otázka „Jak dlouho jste čekal/a, než jste vstoupil/a do ordinace?“

1. Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. Thomayerova nemocnice
3. Vítkovická nemocnice, a.s.

Nejútulnější čekárna z pohledu ambulantních pacientů

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístili nejlépe v oblasti ambulantních pacientů – otázka „Jak na Vás působilo prostředí čekárny (velikost čekárny, vybavení, čistota)?“

1. Thomayerova nemocnice
2. Karvinská hornická nemocnice a.s.
3. SWISS MED CLINIC s.r.o.

Bezpečná nemocnice z pohledu hospitalizovaných pacientů

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístili nejlépe v oblasti hospitalizovaných pacientů – otázka „Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?“

1. Fakultní nemocnice v Motole
2. Thomayerova nemocnice
3. Masarykův onkologický ústav

Spokojenost s přístupem lékaře z pohledu ambulantních pacientů

1. Vítkovická nemocnice, a.s.
2. Thomayerova nemocnice
3. Masarykův onkologický ústav

Spokojenost s přístupem sestry z pohledu ambulantních pacientů

1. Thomayerova nemocnice
2. Vítkovická nemocnice, a.s.
3. Masarykův onkologický ústav

Spokojenost s komunikací s lékařem z pohledu hospitalizovaných pacientů

1. Masarykův onkologický ústav
2. Thomayerova nemocnice
3. Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Spokojenost s komunikací se sestrou z pohledu hospitalizovaných pacientů

1. Thomayerova nemocnice
2. Masarykův onkologický ústav
3. Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Ohodnoťte tento článek!